10:33 05/11/2007

Thị trường chứng khoán Indonesia sắp khai trương

Hoài Hương

Theo AFP, thị trường chứng khoán Indonesia dự kiến sẽ được thành lập vào trước tháng 12/2007

Theo AFP, thị trường chứng khoán Indonesia dự kiến sẽ được thành lập vào trước tháng 12/2007, trên cơ sở sáp nhập hai thị trường chủ chốt của nước này là thị trường chứng khoán Jakarta và thị trường chứng khoán Surabaya.

Thị trường chứng khoán Indonesia sẽ được khai trương vào trước ngày 1/12, với tổng vốn thị trường 2.400.000 tỷ Rupiah, trong đó thị trường Jakarta chiếm 1.500.000 tỷ Rupiah. thị trường chứng khoán Indonesia sẽ sử dụng các cơ sở hạ tầng hiện nay của thị trường chứng khoán Jakarta. Chủ tịch thị trường chứng khoán Jakarta, ông Erry Firmansyah được bầu làm Chủ tịch thị trường chứng khoán mới.

Thị trường chứng khoán Indonesia được mong đợi sẽ đem lại nhiều sản phẩm hơn so với lượng sản phẩm hiện đang được giao dịch tại thị trường chứng khoán Jakarta, như công cụ tài chính dẫn xuất và tín thác đầu tư bất động sản, đồng thời giảm sự cạnh tranh ở trong nước.

Hầu hết các nhà đầu tư đều muốn giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Jakarta hơn, trong khi việc giao dịch trên thị trường chứng khoán Surabaya chủ yếu là những thương vụ mua bán thẳng không qua sổ chứng khoán đối với cả cổ phiếu và trái phiếu.