22:59 25/03/2015

Thu hút vốn FDI sụt giảm mạnh trong quý 1

Thu Hương - Nguyễn Ánh

Trong quý 1/2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm chỉ bằng 55,1% so với cùng kỳ 2014

Trong quý 1, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng 
ký cấp mới và tăng thêm là 202,93 triệu USD.
Trong quý 1, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 202,93 triệu USD.
Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố báo cáo về tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong quý 1/2015, với mức sụt giảm mạnh.

Cụ thể, tính đến ngày 20/3/2015, cả nước có 267 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 1,21 tỷ USD - bằng 59,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong khi đó, 102 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 621,12 triệu USD - bằng 48,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính chung trong quý 1/2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt 1,837 tỷ USD - bằng 55,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, dù số lượt dự án cấp mới và tăng vốn đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2014, tuy nhiên trong quý này không có các dự án quy mô lớn như cùng kỳ năm ngoái nên số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm giảm mạnh.

Báo cáo cho thấy, dự án đứng đầu về vốn đăng ký trong quý 1 thuộc về Công ty TNHH Worldon (Việt Nam) với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD tại Tp.HCM với mục tiêu sản xuất hàng may mặc cao cấp.

Tuy vậy, thông tin tích cực là trong quý 1 này, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 3,05 tỷ USD, tăng 7% với cùng kỳ năm 2014.

Cũng theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, trong quý 1, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 14 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 115 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 1,4 tỷ USD.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 202,93 triệu USD.

Ở một góc nhìn khác, trong quý này có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 491,05 triệu USD, chiếm 26,7% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam.

Xét theo địa bàn đầu tư, Tp.HCM là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất trong quý 1 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 540,24 triệu USD. Hải Phòng đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 235,21 triệu USD. Bình Dương đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 140 triệu USD.