15:31 17/01/2013

Thu thuế “vượt chỉ tiêu” trong năm khó khăn

Hoài Ngân

Ngành thuế tự đánh giá cao kết quả thu ngân sách vượt chỉ tiêu trong năm 2012 khó khăn

Kết quả thu năm 2012 do ngành thuế quản lý ước đạt 607.844 tỷ đồng, bằng 104,5% so với dự toán.
Kết quả thu năm 2012 do ngành thuế quản lý ước đạt 607.844 tỷ đồng, bằng 104,5% so với dự toán.
“Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2012; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2013” được công bố sáng nay (17/1) tại Hội nghị tổng kết ngành thuế đã nhấn mạnh thành tích thu “vượt chỉ tiêu” trong năm 2012 khó khăn.

Cụ thể, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2012 của ngành thuế được giao là 581.600 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô là 87.000 tỷ đồng, thu nội địa trừ dầu thô là 494.600 tỷ đồng và thu nội địa trừ dầu thô, trừ đất là 457.600 tỷ đồng.

Nhưng theo báo cáo nói trên, kết quả thu năm 2012 do ngành thuế quản lý ước đạt 607.844 tỷ đồng, bằng 104,5% so với dự toán, tương ứng vượt 26.244 tỷ đồng, tăng 12,4% so với thực hiện năm 2011.

Tuy nhiên, báo cáo cũng ghi nhận rằng nhiệm vụ thu ngân sách mới chỉ hoàn thành về mặt tổng số thu, nếu không kể số thu từ dầu thô, nhiệm vụ thu năm 2012 chỉ đạt 94,6% so với dự toán, trong đó đáng chú ý là những khoản thu từ khu vực kinh tế đều không đạt dự toán và có mức tăng trưởng thấp so với cùng kỳ.

Sang năm 2013, ngành thuế đặt mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước là 644.500 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô là 99.000 tỷ đồng, thu nội địa là 545.500 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất là 39.000 tỷ đồng. 15 nhóm giải pháp đã được Tổng cục thuế quán triệt tới các cục thuế địa phương tại hội nghị sáng nay để nhắm tới mục tiêu nói trên, trong bối cảnh kinh tế 2013 vẫn còn nhiều khó khăn.

Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, ông Nguyễn Văn Nam, nói thành tích năm 2012 là kết quả của nhiều nỗ lực khác nhau, từ chuyện đẩy mạnh ứng dụng thông tin, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thanh kiểm tra thuế…

Riêng với công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã xác định “một trong những nhiệm trọng tâm năm 2012 là đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đọng và chống thất thu ngân sách”.

Ngành này đã sớm hoàn thành việc giao chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho cục thuế các địa phương, theo đó thanh tra đạt tối thiểu đạt 1,5% số doanh nghiệp đang quản lý thuế và kiểm tra tại doanh nghiệp tối thiểu đạt 12,5% số doanh nghiệp đang quản lý thuế.

Đáng chú ý là đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị có quy mô lớn, trong đó tập trung các tập đoàn, tổng công ty, các ngân hàng thương mại.

Qua tổng hợp nhanh từ các địa phương, năm 2012, toàn ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra tại 55.849 doanh nghiệp; xử lý truy thu và phạt qua thanh tra, kiểm tra 12.541 tỷ đồng; giảm lỗ qua thanh tra, kiểm tra là 12.650 tỷ đồng; qua đó đã nộp ngân sách Nhà nước 6.500 tỷ đồng.

Đặc biệt, Ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với 2.027 doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá hoặc có hoạt động giao dịch liên kết. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý truy thu và phạt 683,5 tỷ đồng; giảm lỗ 3.703,6 tỷ đồng, giảm khấu trừ 201,8 tỷ đồng.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện các hình thức chuyển giá, các hành vi vi phạm thông qua hoạt động giao dịch liên kết, giúp ngành Thuế đề ra các biện pháp quản lý phù hợp.