16:50 04/12/2009

Thủ tướng chỉ đạo quản lý chặt sàn vàng, thu đổi ngoại tệ

Thùy Duyên

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, thu đổi ngoại tệ

Hiện Ngân hàng Nhà nước cũng đang xúc tiến việc xây dựng thông tư hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động của sàn giao dịch vàng.
Hiện Ngân hàng Nhà nước cũng đang xúc tiến việc xây dựng thông tư hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động của sàn giao dịch vàng.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, thu đổi ngoại tệ để tránh gây mất ổn định và thiệt hại đối với nền kinh tế.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng đối với các bộ ngành tăng cường một số công tác trọng tâm trong thời gian tới để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức thực hiện kiên quyết, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhà nước đối với kinh doanh vàng, nhất là quản lý hoạt động của các trung tâm giao dịch vàng, phải ngăn chặn ngay các hoạt động kinh doanh vàng làm mất ổn định và gây thiệt hại cho nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan rà soát lại quy định và tổ chức hoạt động thu đổi ngoại tệ, bảo đảm mọi hoạt động về thu đổi ngoại tệ phải được giám sát của các cơ quan chức năng và tuân thủ đúng quy định; xử lý nghiêm các hoạt động trái pháp luật.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để các hoạt động kinh doanh chứng khoán thực hiện đúng quy định; kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi đầu cơ, huy động vốn không đúng quy định để kinh doanh chứng khoán.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài chính…) thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu; đồng thời căn cứ yêu cầu chất lượng hàng hoá, yêu cầu bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm xây dựng, ban hành ngay các quy định cần thiết (hàng rào kỹ thuật), kết hợp với các biện pháp về thuế để tăng cường quản lý, hạn chế nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu, góp phần giảm mạnh nhập siêu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương phải hoàn thiện các dự thảo quyết định của Thủ tướng về thực hiện hỗ trợ lãi suất năm 2010 đối với các khoản vay ngân hàng của các tổ chức, cá nhân, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 10/12/2009.