00:00 01/02/2018

Thủ tướng: “Chính sách thuế thay đổi quá nhanh và nhiều”

Bảo Quyên

Thủ tướng cho rằng, chính sách thuế hiện vẫn tư duy theo quan điểm có lợi cho cơ quan quản lý Nhà nước mà chưa hướng đến bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế

Thủ tướng nhấn mạnh, Tổng cục Thuế phải dành nhiều thời gian nghiên cứu chiến lược cải cách chứ không phải chỉ lo xử lý sự vụ.
Thủ tướng nhấn mạnh, Tổng cục Thuế phải dành nhiều thời gian nghiên cứu chiến lược cải cách chứ không phải chỉ lo xử lý sự vụ.

Bên cạnh phải dẹp bỏ ngay tình trạng "phí bôi trơn" của doanh nghiệp, đưa ra khỏi ngành những cán bộ tiêu cực, ngành thuế cũng phải tránh tình trạng chính sách thay đổi quá nhanh, chưa hướng đến bảo vệ quyền lợi người nộp thuế.

Chỉ đạo trên được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra khi ông dự hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018 của Tổng cục Thuế, chiều 31/1.

Chính sách thuế có lợi cho nhà nước

Tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao kết quả của ngành thuế khi lần đầu tiên thu ngân sách vượt mốc 1 triệu tỷ đồng trong năm 2017, trong đó có 62/63 địa phương có số thu trên 1.000 tỷ đồng, 38 địa phương có số thu trên 5.000 tỷ đồng.

Cùng với đó là chỉ số nộp thuế của Việt Nam năm 2017 tăng 81 bậc, từ thứ hạng 167 lên 86, đứng thứ 4 trong nhóm nước ASEAN.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra một số bất cập, tồn tại của ngành thuế, như công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh...vẫn chuyển biến còn chậm. Chính sách thuế thay đổi quá nhanh và quá nhiều, dẫn đến nhiều hệ lụy cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, Thủ tướng cho rằng, chính sách thuế hiện vẫn tư duy theo quan điểm có lợi cho cơ quan quản lý Nhà nước mà chưa hướng đến bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế.

"Chính sách thuế hiện nay vẫn tư duy theo hướng coi trọng việc tăng thuế suất hơn là mở rộng cơ sở thuế, trong khi đó hoàn toàn có thể mở rộng cơ sở thuế sang các hình thức kinh tế, thương mại, dịch vụ mới như kinh tế liên kết toàn cầu, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử, dịch vụ điện tử, du lịch trực tuyến, bán hàng qua mạng", Thủ tướng nói.

Cũng theo người đứng đầu Chính phủ, chúng ta chậm nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, lúng túng trong hoạch định chính sách để quản lý và khai thác các nguồn thu này. Cơ chế kiểm soát hóa đơn còn nhiều kẽ hở, nên để xảy ra tình trạng doanh nghiệp trốn thuế hay tăng chi phí đầu vào, chuyển giá, trốn thuế.

"Không để chính sách thuế thay đổi quá nhanh"

Với nhiệm vụ trong năm 2018, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách Nhà nước; phấn đấu tăng thu ngân sách 3% so với dự toán Quốc hội giao.

Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành; cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngân sách Nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng thu nội địa; bảo đảm tỷ trọng chi đầu tư phát triển 26%, tỷ trọng chi thường xuyên 64,1% trong tổng chi ngân sách Nhà nước.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Tổng cục Thuế phải dành nhiều thời gian nghiên cứu chiến lược cải cách chứ không phải chỉ lo xử lý sự vụ.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Tổng cục Thuế cần tham mưu, rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách về thuế và quản lý thuế đáp ứng yêu cầu của đổi mới và hội nhập. Bảo đảm chính sách được xây dựng ổn định, toàn diện, có sức sống, tránh tình trạng thay đổi quá nhanh, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân và phải tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.

Xây dựng chính sách phải lấy người nộp thuế làm trung tâm, đối tượng phục vụ, quan tâm bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế. Khi thiết kế chính sách thuế chú trọng mở rộng cơ sở thuế thay vì tăng thuế suất ngay cả khi bắt buộc phải tăng thuế suất thì phải kết hợp hài hòa với mở rộng cơ sở thuế.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị, việc sửa đổi pháp luật về thuế tới đây phải quy định rõ việc bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế.

Tập trung quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh và khu vực ngoài quốc doanh, lĩnh vực còn tiềm ẩn nhiều rủi ro thất thu thuế, gây mất công bằng, nhất là trong bối cảnh thanh toán tiền mặt còn lớn.

Tổng cục Thuế cần triển khai sớm Đề án quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, mở rộng cơ sở thuế đối với kinh tế tư nhân.

Nâng cao năng lực dự báo, đánh giá tác động của chính sách thuế, chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu thuế và thường xuyên tổ chức đối thoại với người nộp thuế.

Cần đưa ra những tiêu chí cụ thể để đánh giá từng cục, từng đơn vị, từng cán bộ dựa trên kết quả cụ thể, nhiệm vụ cụ thể để chúng ta cải cách đổi mới.