07:10 08/06/2018

Thủ tướng đồng ý cho Vĩnh Phúc bầu thêm 1 Phó chủ tịch tỉnh

Bảo Quyên

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện quy trình, thủ tục bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh

Ông Nguyễn Văn Khước hiện đang là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.
Ông Nguyễn Văn Khước hiện đang là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về bầu bổ sung, miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Khánh Hòa.

Cụ thể, xét đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và tờ trình của Bộ Nội vụ về việc xin chủ trương bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện quy trình, thủ tục bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Khước theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Khước hiện đang là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.

Với chỉ đạo trên của Thủ tướng, tới đây Vĩnh Phúc nhiều khả năng sẽ có thêm một phó chủ tịch UBND tỉnh. Hiện Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc là ông Nguyễn Văn Trì, cùng 3 Phó chủ tịch là các ông: Lê Duy Thành, Vũ Chí Giang và Vũ Văn Việt.

Tại Quyết định 694/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Duy Bắc, để nhận nhiệm vụ mới.