11:45 06/12/2013

Thủ tướng: Nhất quán định hướng thị trường

Hoài Ngân

Thông điệp điều hành kinh tế của Chính phủ trước các đối tác phát triển

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam, trước đây là Hội nghị Các nhà tư vấn tài trợ cho Việt Nam (CG), đã nhấn mạnh đến việc nhất quán định hướng thị trường trong điều hành kinh tế.

Thủ tướng nói rằng 20 năm qua, Chính phủ Việt Nam đã cùng các nhà tài trợ quốc tế hợp tác hiệu quả, tiến hành thành công các hội nghị CG hàng năm. Từ nước kém phát triển đầu những năm 1990, Việt Nam đã vươn lên thành một nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đồng thời, Việt Nam đã sớm hoàn thành cơ bản các mục tiêu thiên nhiên kỷ và xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng mặc dù đạt được một số thành tựu, kết quả tích cực, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém và Việt Nam đang nỗ lực khắc phục. Tại Diễn đàn này, trên cơ sở quan hệ đối tác mới, Việt Nam mong nhận được nhiều ý kiến góp ý, tư vấn để xây dựng cơ chế chính sách phù hợp hơn, cũng như sự hỗ trợ quý báu về nguồn lực cho cộng đồng các Nhà tài trợ nhằm giúp Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu, định hướng phát triển trong thời gian tới.

Ông cũng cho rằng việc Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi và sửa đổi một số luật quan trọng, đồng thời đang tiến hành đàm phán 6 hiệp định thương mại tự do với các đối tác và nền kinh tế hàng đầu thế giới là những cơ sở quan trọng để Việt Nam thực hiện mạnh mẽ đột phá về xây dựng thể chế, kiến tạo môi trường phát triển quốc gia hiệu quả hơn, cạnh tranh hơn với sự tham gia tích cực, chủ động của các doanh nghiệp và mọi người dân.

Trong hai năm tới, Việt Nam sẽ tiếp tục bảo đảm kinh tế vĩ mô tốt hơn, vững chắc hơn, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra, duy trì tăng trưởng, mục tiêu GDP đạt 5,8% vào năm 2014 và 6% vào năm 2015, đồng thời tiếp tục ổn định tỉ giá, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam.

Việt Nam cũng sẽ tập trung tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng để nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao hơn, tạo sức cạnh tranh cao hơn, phát triển bền vững hơn để Việt Nam không rơi vào bẫy thu nhập trung bình; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, minh bạch, hiệu quả cho tất cả các doanh nghiệp của các thành phần kinh tế.
 
Chính phủ cũng sẽ tiếp tục thực hiện cơ giới hóa thị trường các dịch vụ công thiết yếu như: xăng dầu, than, điện, nước và dịch vụ y tế; tiếp tục đầu tư các nguồn lực vào đầu tư kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung tái cơ cấu đầu tư công để đầu tư công được quản lý chặt hơn, thu hút các nhà đầu tư trong mọi lĩnh vực trong đó có lĩnh vực tư nhân theo hình thức PPP; tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và đưa nợ xấu trở về mức bình thường; tái cơ doanh nghiệp nhà nước để doanh nghiệp nhà nước cạnh tranh công bằng với các loại hình doanh nghiệp khác...

Đồng thời, Chính phủ cam kết tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội tốt hơn, tăng cường chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số bằng các chính sách giảm nghèo hiệu quả hơn. Việt Nam cũng sẽ hoàn thiện hơn các chính sách về đất sản xuất và giao rừng, bảo vệ rừng, đào tạo nghề, y tế, nước sạch, giáo dục, tăng đầu tư về kết cấu hạ tầng… Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục thực hiện hoàn thiện các chương trình phòng chống tham nhũng, quản lý tốt tài nguyên môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu...

Tại Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam, bên cạnh việc cập nhật tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam và các định hướng chủ yếu trong giai đoạn tới nhằm đảm bảo mục tiêu “Duy trì ổn định, tái cơ cấu kinh tế, phục hồi tăng trưởng”, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo và tập trung thảo luận hai nhóm chủ đề chính là “Giảm nghèo và giảm nghèo ở nhóm dân tộc ít người” và “Khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân cung cấp dịch vụ công tập trung vào lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường.”

Theo bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Việt Nam cần tạo một nền kinh tế có năng lực cạnh canh hơn nữa, trong đó bao gồm các thể chế thị trường lành mạnh nhằm khôi phục tăng trưởng, đồng thời dịch chuyển nền kinh tế lên vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, Việt Nam cần có cải cách và chính sách phát triển mới nhằm giảm nghèo, giải quyết vấn đề dễ bị tổn thương và bất bình đẳng đang mở rộng để cuối cùng xây dựng được một xã hội toàn diện hơn, tăng trưởng và phát triển thân thiện với môi trường.

Bà Victoria Kwakwa cũng đánh giá cao cam kết của Thủ tướng trong việc tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc nền kinh tế và khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục phòng chống tham nhũng, giảm trợ cấp, tiếp tục thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, xóa đói giảm nghèo và ứng phó biến đổi khí hậu.