09:56 22/01/2015

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 4 tỉnh

P.V

Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Thanh Cung

Ông Lê Thanh Cung, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Ngày 30/12/2014, trong một kỳ họp bất thường, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương đã bầu ông Trần Văn Nam giữ chức Chủ tịch tỉnh thay cho ông Lê Thanh Cung.
Ông Lê Thanh Cung, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Ngày 30/12/2014, trong một kỳ họp bất thường, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương đã bầu ông Trần Văn Nam giữ chức Chủ tịch tỉnh thay cho ông Lê Thanh Cung.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND 4 tỉnh Bình Dương, Long An, Quảng Nam, Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011- 2016.

Theo nguồn tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Văn Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Thanh Cung, để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Võ Đức Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương; đồng thời, phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Văn Công Danh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương, để nhận công tác khác.

Với tỉnh Long An, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Minh Đức, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Trần Hữu Phước, để nghỉ hưu theo chế độ và phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Thanh Nghiêm, nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Với tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Lợi, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời, phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phan Như Thạch, Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an Tỉnh, để nghỉ chờ hưu theo chế độ.

Còn với tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Trịnh Việt Hùng, để nhận nhiệm vụ mới.