12:20 25/11/2014

Thủ tướng phê chuẩn nhiều vị trí lãnh đạo

Bảo Quyên

Thay đổi trong nhân sự lãnh đạo tại các tỉnh Lâm Đồng, Nghệ An, Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin

Ông Đoàn Văn Việt nguyên là Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.<br>
Ông Đoàn Văn Việt nguyên là Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đoàn Văn Việt, Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh.
    

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Văn Sơn, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh.
     
Đồng thời, ông Nguyễn Xuân Tiến được phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011 - 2016, để nhận nhiệm vụ mới. Ông Nguyễn Đức Hiệp, Đại tá, nguyên Giám đốc Công an tỉnh được phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011 - 2016, để chờ nghỉ hưu theo chế độ.

Đối với tỉnh Nghệ An, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hoàng Viết Đường, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An và ông Lê Ngọc Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An.
 
Đồng thời, ông Thái Văn Hằng được phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với  để nghỉ hưu theo chế độ.

Liên quan đến Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ (Vinashin), Thủ tướng cũng ký quyết định điều chỉnh, bổ sung thành viên của ban này, trong đó bổ sung Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung và ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, làm uỷ viên Ban Chỉ đạo.