20:19 03/09/2022

Thủ tướng: Phú Thọ phải tự lực, tự cường vươn lên, trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trong vùng

Tiến Dũng

Thủ tướng nhấn mạnh Phú Thọ phải tự lực tự cường vươn lên mạnh mẽ hơn nữa để trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc...

Tiếp tục chương trình công tác tại Phú Thọ, chiều 3/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, định hướng thời gian tới, trao đổi, giải quyết các kiến nghị của tỉnh.

TỰ LỰC TỰ CƯỜNG, XỨNG ĐÁNG VỚI VÙNG ĐẤT TỔ

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu, kết quả đạt được trong thời gian qua của tỉnh Phú Thọ, đóng góp vào thành tựu, kết quả chung của cả nước trong bối cảnh, tình hình có nhiều khó khăn, thách thức.

Thủ tướng bày tỏ ấn tượng với Phú Thọ về bộ mặt nông thôn, thành thị ngày càng khang trang; đoàn kết, thống nhất được giữ vững; sự quan tâm, ưu tiên đầu tư cho y tế và giáo dục; công tác phòng chống dịch được làm tốt; phục hồi kinh tế - xã hội nhanh so với cả nước…

Thủ tướng đề nghị Phú Thọ cần phát huy mạnh mẽ, đi lên từ tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh mà các đại biểu đã chỉ ra. Thủ tướng nhấn mạnh điểm đặc biệt của Phú Thọ là vùng Đất Tổ linh thiêng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tăng trưởng kinh tế của Phú Thọ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lớn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa có đột phá; tăng trưởng các ngành chưa đồng đều; chưa tự cân đối được chi thường xuyên. Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch sang kinh tế nông nghiệp còn chậm, cần toàn diện hơn. Chưa thu hút được nhiều dự án lớn và nhà đầu tư có năng lực. Phát triển du lịch, dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chất lượng chưa cao. Tỷ lệ đô thị hóa còn thấp.

Về định hướng thời gian tới, Thủ tướng đánh giá cao tỉnh đã chủ động xây dựng các nghị quyết, đề án, quy hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

"Phú Thọ phải tự lực tự cường vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa để trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc, nhất là phát triển nhanh, bền vững và tái cơ cấu nền kinh tế phù hợp với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, xứng đáng với vùng Đất Tổ", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, Phú Thọ cần lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá, không trông chờ, ỷ lại, góp phần xây dựng nền kinh tế đất nước độc lập, tự chủ. Trong công việc, suy nghĩ phải kỹ, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

"Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ lòng dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tỉnh phải phát huy tối đa lợi thế về truyền thống văn hóa, nguồn lực con người, tinh thần đoàn kết, vượt khó; phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội. Phối hợp chặt chẽ hơn với các bộ, ngành, địa phương để giải quyết các vấn đề đặt ra, cùng các địa phương trong vùng tạo đột phá trong giao thông kết nối vùng, phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực cán bộ thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Cùng với đó, xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP
Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, ông yêu cầu Phú Thọ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực theo hướng khai thác lợi thế, đa dạng và nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng, sức cạnh tranh, phát triển các chuỗi và chuỗi liên kết; tập trung, ưu tiên nguồn lực cho chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, thương mại thế mạnh như du lịch, vận tải, logistics đi đôi tăng cường các dịch vụ tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin. Phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, đặc trưng gắn với văn hóa vùng Đất Tổ, lợi thế thiên nhiên, con người và sản vật địa phương.

Tận dung tối đa cơ hội, nguồn lực cho đầu tư, phát triển; nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng vốn đầu tư (đặc biệt vốn FDI và hình thức đối tác công tư). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần hoàn thiện hệ thống quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng.

Chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên hoàn giữa các tỉnh trong vùng, giữa vùng với cả nước và quốc tế; hạ tầng chuyển đổi số. Triển khai quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chậm tiến độ.

MUA THIẾT BỊ Y TẾ HỢP LÝ NHẤT CHỨ KHÔNG RẺ NHẤT

Thủ tướng cơ bản đồng tình với các đề xuất, kiến nghị của Phú Thọ, yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ cùng Phú Thọ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn phát triển.

Trong đó, tỉnh Phú Thọ đề nghị Quốc hội, Chính phủ phân cấp, giao HĐND tỉnh quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (đối với dự án có sử dụng từ 10 ha đất trồng lúa trở lên), đất rừng (đối với dự án có sử dụng 50 ha đất rừng sản xuất, 20 ha đất rừng đặc dụng và rừng phòng hộ trở lên); đồng thời ủy quyền cho UBND tỉnh một số nhiệm vụ liên quan công tác quy hoạch; điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm…

Thủ tướng đề nghị trước mắt, UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện theo quy định hiện hành; giao các Bộ liên quan nghiên cứu kiến nghị của Phú Thọ và các địa phương khác về các nội dung này trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, Luật Quy hoạch đô thị… và các văn bản quy phạm pháp luật, trên tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, cân đối nguồn vốn Trung ương và địa phương để triển khai một số dự án theo kiến nghị của Phú Thọ vào thời điểm phù hợp; nghiên cứu tiếp tục đầu tư cho Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng bằng nguồn vốn Trung ương, địa phương và nguồn lực xã hội hóa.

Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan khẩn trương xử lý, nếu vượt thẩm quyền thì trình cấp có thẩm quyền quyết định với một số kiến nghị của tỉnh liên quan tới lĩnh vực y tế, trong đó có việc nghiên cứu chính sách hỗ trợ lãi suất, cơ cấu lại các khoản vốn đầu tư cho các cơ sở y tế khi triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa (tổng nguồn vốn vay đang thực hiện trên địa bàn tỉnh là 2.500 tỷ đồng với lãi suất khoảng 10-11%, trong đó dự án xây dựng mới Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ là 1.447 tỷ đồng)…

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại câu chuyện "dao mổ y tế rạch 3 lần mới qua da" mà ông được trực tiếp lắng nghe tại hội nghị trực tuyến ngày 21/8 vừa qua . Thủ tướng giao Bộ Y tế, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định về đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, có kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhưng cũng tạo điều kiện để các địa phương, đơn vị phát huy tinh thần chủ động, năng động, "mua thiết bị y tế hợp lý nhất chứ không phải mua thiết bị rẻ nhất".

Với dự án cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, cân đối, bố trí thêm kinh phí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, gồm cả vốn Trung ương và địa phương, triển khai ngay việc xây dựng 4 làn xe (hiện đang đầu tư giai đoạn 1 chỉ có 2 làn), thay vì đợi tới sau năm 2025 như dự kiến trước đây.

Đồng thời, giao Phú Thọ, Tuyên Quang làm chủ quản đầu tư đoạn đường qua địa phận mỗi tỉnh, hoàn thành toàn dự án chậm nhất vào tháng 9/2023. Thủ tướng lưu ý bố trí các nút giao với đường cao tốc một cách phù hợp để phát huy tối đa hiệu quả của các tuyến đường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

Phú Thọ có vị trí tương đối trung tâm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên không rộng, chỉ 3.534,6 km² (thứ 38/63 cả nước) nhưng dân số gần 1,6 triệu người (thứ 21/63 cả nước) gồm hơn 20 dân tộc. Người dân Phú Thọ có tinh thần đoàn kết, yêu nước, cần cù, năng động, sáng tạo, ham học hỏi, có khát vọng vươn lên.

Phú Thọ có vị trí quan trọng, tiếp giáp giữa vùng Đông Bắc, Tây Bắc với vùng đồng bằng sông Hồng; vị trí "ngã ba sông", cửa ngõ phía Tây của Thủ đô Hà Nội, đầu mối giao lưu kinh tế giữa các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ với các tỉnh miền núi phía Bắc; nằm trên Hành lang Kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) – Lào Cai – Yên Bái - Phú Thọ - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, gần Sân bay Nội Bài, Cửa khẩu quốc tế Lào Cai... có điều kiện thuận lợi, cơ hội hợp tác, liên kết phát triển kinh tế toàn diện.

Phú Thọ là vùng đất lịch sử, linh thiêng, có nhiều di tích, danh thắng (1.372 di tích, với 308 di tích được xếp hạng), 2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận (Hát Xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương), nhiều lễ hội văn hóa, tiềm năng phát triển nhiều loại hình du lịch.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư ngày càng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông. Có diện tích đất nông, lâm nghiệp lớn; nguồn nhân lực dồi dào; đã thu hút được nhiều dự án FDI vào lĩnh vực sản phẩm điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo...

Theo báo cáo của tỉnh, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, triển khai quyết liệt, linh hoạt các biện pháp, giải pháp vừa kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và đạt được kết quả tích cực.

Tốc độ tăng GRDP đạt 6,28%, đứng thứ 21/63 cả nước và thứ 5 vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Quy mô kinh tế đạt 80.958 tỷ đồng, đứng thứ 34/63 tỉnh, thành phố). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực (Công nghiệp - xây dựng 38,0%; Dịch vụ 40,4%; Nông lâm nghiệp 21,6%). Công nghiệp phát triển nhanh, là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế...

Kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ trong 8 tháng đầu năm tiếp tục đà phát triển và đạt được những kết quả tích cực. Tăng trưởng GRDP 6 tháng đạt 7,8% (đứng thứ 6/14 tỉnh vùng trung du miền núi). Thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm đạt 6.289 tỷ đồng, bằng 111% dự toán năm. Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng bằng 55,9% kế hoạch, xếp 3/63 cả nước.