19:07 10/03/2021

Thủ tướng quyết định bổ sung hơn 500 tỷ đồng để phòng chống dịch Covid-19

Tú Anh

Số tiền này được dùng để tiếp tục mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trong đó, trong 11 tháng năm 2020, Ngân sách Nhà nước đã chi khoảng 17.900 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 - Ảnh: VGP
Trong đó, trong 11 tháng năm 2020, Ngân sách Nhà nước đã chi khoảng 17.900 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 - Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quyết định số 314/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho Bộ Y tế 502,9 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021. Số tiền này được dùng để tiếp tục mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo phương án đã được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông qua năm 2020.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung; thực hiện mua sắm đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích, đối tượng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch và phù hợp với diễn biễn của dịch bệnh năm 2021. Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

Trước đó, ngày 8/12/2020, Bộ Tài chính công bố thông tin về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước và công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách nhà nước. Trong đó, trong 11 tháng năm 2020, Ngân sách Nhà nước đã chi khoảng 17.900 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Theo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 được Quốc hội thông qua ngày 13/11, năm 2021, dự toán ngân sách Nhà nước bố trí 34.500 tỷ đồng; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng dự trữ quốc gia để chủ động xử lý các vấn đề cấp bách phát sinh trong điều hành như: phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh....