13:10 08/04/2014

Thủ tướng sắp đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp

Anh Minh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham gia một hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp vào cuối tháng 4

Thủ tướng trong một cuộc giao lưu với các doanh nghiệp trẻ.<br>
Thủ tướng trong một cuộc giao lưu với các doanh nghiệp trẻ.<br>
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham gia một hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp vào cuối tháng 4 này, theo xác nhận của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Phát biểu tại Diễn đàn Phát triển doanh nghiệp và chất lượng tăng trưởng do VCCI phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức sáng 8/4 tại Hà Nội, ông Lộc thông báo hoạt động nói trên sẽ do VCCI phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức.

Thông qua diễn đàn trên, cộng đồng doanh nghiệp sẽ hiến kế, đề xuất với Chính phủ các giải pháp mới, mang tính khả thi, nhằm tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp này phát triển năng động và hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.

Từ năm 2006 trở về trước, các hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp đã được tổ chức định kỳ hàng năm và trở thành một diễn đàn quan trọng về môi trường đầu tư và kinh doanh.

Gần đây, khá nhiều thông điệp đáng chú ý liên quan đến vai trò của doanh nghiệp doanh nhân đã được khẳng định. Hiến pháp 2013 được Quốc hội thông qua năm ngoái đã lần đầu tiên hiến định vai trò của doanh nhân. Trước đó, cuối năm 2011, lần đầu tiên trong lịch sử Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.