10:12 26/08/2011

Thủ tướng sẽ trực tiếp phụ trách các vấn đề biển Đông và hải đảo

Hoài Ngân

Nội dung Quyết định số 1476/QĐ-TTg về phân công công tác của Thủ tướng và các phó thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.
Theo Quyết định số 1476/QĐ-TTg về phân công công tác của Thủ tướng và các phó thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trực tiếp phụ trách công tác biên giới và các vấn đề biển Đông - hải đảo.

Cụ thể, theo quyết định này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.

Đồng thời, ông sẽ trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác như: chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nước và các vùng (bao gồm cả quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất), chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia, chi ngân sách nhà nước hàng năm (cả trái phiếu Chính phủ), sử dụng quỹ dự trữ ngoại hối Nhà nước, phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ, kế hoạch cung ứng tiền hàng năm, công tác bảo đảm quốc phòng và an ninh, công tác đối ngoại của Chính phủ, công tác cải cách hành chính, xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, địa giới hành chính nhà nước, những vấn đề chung về công tác dân tộc, tôn giáo và thi đua, khen thưởng và những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực.

Thủ tướng sẽ theo dõi và chỉ đạo trực tiếp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam.

Ông cũng trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và chủ tịch một số hội đồng, ủy ban quốc gia và trưởng một số ban chỉ đạo quan trọng khác.

Trong khi đó, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ giúp Thủ tướng Chính phủ làm nhiệm vụ chuyên trách chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và trực tiếp làm nhiệm vụ Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Ông cũng là Phó bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, giúp Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên về công tác tổ chức cán bộ của Chính phủ và Ban cán sự Đảng Chính phủ.

Các lĩnh vực mà ông Phúc phụ trách sẽ bao gồm: thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, công tác đặc xá, cải cách tư pháp, xử lý các vấn đề thường xuyên về công tác dân tộc, tôn giáo và thi đua khen thưởng.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Ông sẽ là Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào trong Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Lào, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, chủ tịch các hội đồng, các ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

Các công việc mà Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải được phân công là giúp Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác trong khối kinh tế ngành và phát triển sản xuất bao gồm: nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, thương mại - xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường.

Ông chịu trách nhiệm chỉ đạo bảo đảm năng lượng và tiết kiệm năng lượng, các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia và các dự án nhóm A có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, phát triển các loại hình doanh nghiệp và kinh tế hợp tác, hợp tác xã, đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) và đầu tư ODA, công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Ông cũng được giao giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về tài nguyên nước, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí, Trưởng ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ tịch các hội đồng quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ tiếp tục phần lớn các công việc mà ông đang phụ trách lâu nay, cụ thể là giúp Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc khối khoa giáo - văn xã, bao gồm giáo dục và đào tạo (cả về dạy nghề), khoa học và công nghệ, lao động, việc làm và các vấn đề xã hội, thông tin và truyền thông, văn hóa, du lịch, thể dục, thể thao, công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ, dân số gia đình và trẻ em.

Ông sẽ trực tiếp giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Ông cũng là Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia, chủ tịch các hội đồng quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính, sẽ phụ trách phần lớn các lĩnh vực trước đây thuộc trách nhiệm của nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, nay là Chủ tịch Quốc hội.

Cụ thể, ông Ninh sẽ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo khối kinh tế tổng hợp, bao gồm: kế hoạch, tài chính, giá cả, tiền tệ ngân hàng, thị trường chứng khoán, các nguồn đầu tư tài chính, dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.

Ông phụ trách việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, theo dõi chỉ đạo đàm phán và thực hiện các hiệp định kinh tế song phương và đa phương, chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, chính sách phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Ông cũng giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,  Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Ngoài ra, ông sẽ là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhà nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Trưởng ban Chỉ đạo tái cơ cấu tập đoàn Vinashin, chủ tịch các hội đồng quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.