09:28 25/11/2014

Thủ tướng yêu cầu đổi mới cách chọn lãnh đạo

Ngô Trang

Đề án đổi mới cách chọn lãnh đạo, quản lý đang được Bộ Nội vụ hoàn thiện

Bộ Giao thông Vận tải là đơn vị đi đầu trong việc thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cục.<br>
Bộ Giao thông Vận tải là đơn vị đi đầu trong việc thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cục.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa chỉ đạo Bộ Nội vụ nghiên cứu kết quả tổ chức thi tuyển chức danh cấp trưởng đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải để hoàn thiện đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng".

Theo công văn truyền đạt ý kiến Thủ tướng của Văn phòng Chính phủ, thực hiện chủ trương đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ Trung ương, năm 2014, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức thi tuyển các chức danh như: Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông và Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa.

Việc thi tuyển tạo cơ hội cạnh tranh, tạo điều kiện bổ nhiệm người có trình độ, năng lực; đã nhận được sự đồng tình của nhiều cơ quan và dư luận.

Qua thí điểm cho thấy công tác thi tuyển lãnh đạo tại Bộ Giao thông Vận tải đã thu được kết quả tốt, nhiều bài học kinh nghiệm cần được tổng hợp đưa vào đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng".

Đề án này đang được Bộ Nội vụ hoàn thiện.

Bộ Nội vụ cho biết, đề án đưa ra 5 nội dung đổi mới cách tuyển chọn bao gồm: quy định rõ, cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong giới thiệu, đề xuất, bổ nhiệm nhân sự; mở rộng phạm vi đề cử, đăng ký dự tuyển lãnh đạo quản lý; bổ sung thêm người dự tuyển phải trình bày chương trình hành động trước khi lấy phiếu tín nhiệm; thay đổi nội dung, kết cấu phiếu tín nhiệm và đổi mới công tác bổ nhiệm lại.

Hiện nay, ngoài Bộ Giao thông Vận tải, một số địa phương như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh… cũng đã và đang triển khai đổi mới công tác tuyển lãnh đạo cấp sở, phòng thông qua thi tuyển công khai, thay vì bổ nhiệm như trước đây.