08:41 01/04/2010

Thuê bao điện thoại mới: 9 di động mới có 1 cố định

M.Chung

Tổng cục Thống kê cung cấp số liệu về tình hình phát triển thuê bao điện thoại trên cả nước

Số thuê bao điện thoại cả nước đến hết tháng 3/2010 ước tính đạt 137,6 triệu thuê bao, tăng 57,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 19,7 triệu thuê bao cố định (tăng 31%) và 117,9 triệu thuê bao di động (tăng 63,3%).
Số thuê bao điện thoại cả nước đến hết tháng 3/2010 ước tính đạt 137,6 triệu thuê bao, tăng 57,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 19,7 triệu thuê bao cố định (tăng 31%) và 117,9 triệu thuê bao di động (tăng 63,3%).
Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, tổng số thuê bao điện thoại phát triển mới trên địa bàn cả nước trong quý 1/2010 là 7,2 triệu, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2009.

Trong đó, có tới 6,55 triệu thuê bao di động, chiếm gần 91% tổng số thuê bao điện thoại phát triển mới trong quý 1, còn lại là 677,4 nghìn thuê bao cố định.

Số thuê bao điện thoại cả nước đến hết tháng 3/2010 ước tính đạt 137,6 triệu thuê bao, tăng 57,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 19,7 triệu thuê bao cố định (tăng 31%) và 117,9 triệu thuê bao di động (tăng 63,3%).

Trong đó, riêng số thuê bao điện thoại của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đến hết tháng 3/2010 ước tính đạt 65,3 triệu, chiếm 47% tổng số thuê bao điện thoại cả nước, bao gồm 11,5 triệu thuê bao cố định (chiếm 58,3%) và 53,8 triệu thuê bao di động (chiếm 45,6%).

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến cuối quý 1/2010, số thuê bao Internet trên cả nước đạt trên 23,3 triệu thuê bao, trong đó gần 3,1 triệu thuê bao băng rộng, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm 2009.

Cùng với đó, mạng lưới bưu chính được duy trì ổn định và có bước phát triển mới với 8.027 điểm bưu điện văn hoá xã, trong đó có 1.515 điểm ở các vùng đặc biệt khó khăn.