17:34 25/04/2021

Thương mại điện tử, cơ hội để bứt phá

Covid-19 chính là “chất xúc tác” khiến người tiêu dùng nhận ra những lợi ích thiết thực của việc thanh toán không tiền mặt...

Việt Nam chủ động kiểm soát tốt sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, kinh tế tăng trưởng dương, nhưng những khó khăn, tiêu cực vẫn tác động mạnh lên doanh nghiệp... Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp Việt Nam đã chuyển động và thay đổi thế nào để ứng phó, vượt qua khó khăn?

Thị trường thương mại điện tử đang ngày càng rộng mở với nhiều mô hình, chủ thể tham gia, các chuỗi cung ứng cũng đang dần thay đổi theo hướng hiện đại hơn khi có sự hỗ trợ từ số hóa và công nghệ thông tin. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, thị trường thương mại điện tử đang trở nên sôi động hơn và việc ứng dụng công nghệ số, xây dựng kênh phân phối mới đang trở thành một phương án hữu hiệu cho các doanh nghiệp Việt vượt qua khó khăn, mang đến cơ hội mới từ phía cầu thị trường trên cơ sở làm thay đổi thói quen mua hàng của người tiêu dùng, chuyển từ thói quen mua hàng truyền thống sang mua hàng qua thương mại điện tử.