15:43 05/01/2011

Thương nhân xuất khẩu gạo phải kê khai lượng gạo có sẵn

Y Nhung

Để không ảnh hưởng tiêu cực đến giá gạo trong nước, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo sẽ phải kê khai về lượng gạo có sẵn

Năm 2010, xuất khẩu gạo đạt trên 3,2 tỷ USD.
Năm 2010, xuất khẩu gạo đạt trên 3,2 tỷ USD.
Từ 14/2/2011, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải tự kê khai lượng gạo có sẵn và chịu trách nhiệm về tính xác thực của những thông tin đó, Thông tư số 44 /2010/TT-BCT vừa được Bộ Công Thương ban hành đã quy định rõ.

Cụ thể, khi đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo với Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải báo cáo về tổng lượng thóc, gạo có sẵn trong kho; địa chỉ cụ thể và lượng thóc gạo có trong mỗi kho chứa thóc, gạo của mình.

Trường hợp phát hiện thương nhân báo cáo không đúng thực tế thì ngay sau khi đăng ký hợp đồng, VFA sẽ có văn bản đề nghị sở công thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, xác minh.

Đối với thương nhân đầu mối là thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo được chỉ định thực hiện các hợp đồng tập trung (hợp đồng tập trung phần lớn ký kết theo thỏa thuận cấp cao giữa Chính phủ hai nước có nhu cầu xuất và nhập khẩu), phải có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Bộ Công Thương và VFA thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc giao dịch... và tự chịu trách nhiệm về hợp đồng ký kết.

Ngoài ra, thương nhân này phải căn cứ cân đối nguồn gạo hàng hóa để đàm phán số lượng và tiến độ giao hàng phù hợp với tình hình mùa vụ thu hoạch trong nước, không gây ảnh hưởng tiêu cực tới giá cả thị trường gạo trong nước; giá gạo xuất khẩu theo hợp đồng tập trung phải không thấp hơn giá xuất khẩu theo hợp đồng thương mại trên thị trường cùng thời điểm để đảm bảo hiệu quả xuất khẩu.

Thương nhân đầu mối còn có trách nhiệm đăng ký hợp đồng tập trung tại VFA trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng được ký kết.