10:03 14/08/2009

Thưởng Tết được miễn thuế 50%

Lê Hường

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 160 hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009, có hiệu lực từ ngày 27/9

Đối với khoản tiền thưởng cả năm 2009 (tiền thưởng năm, tháng lương thứ 13, Tết...), thu nhập làm căn cứ xác định số thuế được miễn là một nửa số tiền thưởng này.
Đối với khoản tiền thưởng cả năm 2009 (tiền thưởng năm, tháng lương thứ 13, Tết...), thu nhập làm căn cứ xác định số thuế được miễn là một nửa số tiền thưởng này.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 160 hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009, có hiệu lực từ ngày 27/9.

Theo đó, từ 1/7/2009, các cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại được miễn thuế thu nhập cá nhân cả năm 2009 và sẽ tính thuế từ ngày 1/1/2010.  

Đối với khoản tiền thưởng cả năm 2009 (tiền thưởng năm, tháng lương thứ 13, Tết...), thu nhập làm căn cứ xác định số thuế được miễn là 1/2 số tiền thưởng này.  

Ngoài ra Thông tư 161 cũng  hướng dẫn thực hiện thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản, có hiệu lực từ ngày 27/9/2009.