17:25 22/09/2021

Thường vụ Quốc hội nhất trí việc lập thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh

Quang Trung

Chiều ngày 22/9, tiếp tục phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết tán thành dự thảo nghị quyết về việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: Quochoi.vn
Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: Quochoi.vn

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình tại phiên họp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, với những tiềm năng, lợi thế về giao thông, vị trí địa lý, lịch sử, văn hóa, du lịch sẵn có, đến nay thị xã Từ Sơn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch phát triển, trong đó tập trung phát triển thị xã theo hướng thu hút đầu tư có chọn lọc; hỗ trợ sản xuất doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp làng nghề gắn với bảo vệ môi trường và đẩy mạnh đô thị hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Thị xã Từ Sơn được công nhận là đô thị loại III tại Quyết định số 1293/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Theo kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021, thị xã Từ Sơn được định hướng thành lập thành phố Từ Sơn và nâng loại đô thị Từ Sơn trở thành đô thị loại II trong giai đoạn năm 2021 - 2025.

Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, với vị trí, vai trò, hiện trạng và định hướng phát triển của thị xã Từ Sơn nêu trên, việc thành lập thành phố Từ Sơn trên cơ sở nguyên trạng về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của thị xã Từ Sơn hiện nay là cần thiết và phù hợp với các quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc này thúc đẩy thị xã Từ Sơn phát triển trở thành đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nói chung và trên địa bàn thị xã Từ Sơn nói riêng.

"Đề án thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh đã bảo đảm các nội dung theo đúng quy định tại Điều 29 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. Theo đó, đề án đã nêu rõ các căn cứ pháp lý và sự cần thiết, việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn thành lập thành phố thuộc tỉnh; đánh giá các tác động, ảnh hưởng về các mặt kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và định hướng phát triển của đơn vị hành chính sau khi được thành lập", Bộ trưởng Nội vụ nêu rõ. 

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình - Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình - Ảnh: Quochoi.vn

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh với những lý do nêu trong các Tờ trình và Đề án của Chính phủ.

Căn cứ vào quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính thì việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã bảo đảm 5/5 điều kiện và 5/5 tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, phân loại đô thị và tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội theo quy định.

Ủy ban Pháp luật đánh giá hồ sơ đề án đã được chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định. Trình tự, thủ tục lập các Đề án đáp ứng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13.

Đề án đã được lấy ý kiến của cử tri, của Hội đồng nhân dân ở các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo đúng quy định. Đề án đã cũng được lấy ý kiến thành viên Chính phủ với 28/28 thành viên biểu quyết đồng ý thông qua.

Trong quá trình thẩm tra, Ủy ban Pháp luật đã đề nghị chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh cung cấp thêm thông tin về các biện pháp, giải pháp đã được triển khai hoặc dự kiến triển khai nhằm khắc phục những nội dung Ủy ban Pháp luật lưu ý từ khi Nghị quyết số 1191/NQ-UBTVQH14 ngày 12/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn được ban hành và có hiệu lực cho đến nay như: giải pháp để xử lý vấn đề ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước tại một số làng nghề thủ công, truyền thống; lộ trình sắp xếp đối với những phường có diện tích tự nhiên nhỏ...

Đồng thời, Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương cần rút kinh nghiệm trong việc tổ chức phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính của địa phương theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị để xác định lộ trình thực hiện một cách phù hợp, hiệu quả, tránh việc thực hiện sắp xếp liên tục, trong thời gian ngắn trên cùng địa bàn , gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Tại phiên họp, trên cơ sở xem xét cụ thể các vấn đề được nêu trong Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy Pháp luật, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành với dự thảo nghị quyết việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành cao với việc thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo địa phương thực hiện tốt chủ trương này và hoàn thành các nội dung công việc tiếp theo trên cơ sở Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.