17:39 26/07/2008

TienPhongBank đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối

N.A

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong được xác nhận có đủ điều kiện cung ứng các dịch vụ ngoại hối

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản xác nhận Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong có đủ điều kiện cung ứng các dịch vụ ngoại hối.

TienPhongBank có các cổ đông lớn sáng lập là: Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư công nghệ (FPT), Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare), Công ty Thông tin di động (VMS).

TienPhongBank đã chính thức đi vào hoạt động vào giữa năm 2008 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng và lộ trình tăng vốn điều lệ lên ít nhất 3.000 tỷ đồng sau một năm hoạt động.