16:52 04/11/2009

Tiếp tục phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế

Thùy Duyên

Chính phủ vừa cho phép tiếp tục phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế trong năm 2009 và 2010

Tháng 10/2005, Việt Nam đã thành công trong lần đầu tiên phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế với tổng giá trị huy động 750 triệu USD, lãi suất 7,125%/năm.
Tháng 10/2005, Việt Nam đã thành công trong lần đầu tiên phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế với tổng giá trị huy động 750 triệu USD, lãi suất 7,125%/năm.
Chính phủ vừa cho phép tiếp tục phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế trong năm 2009 và 2010.

Số vốn huy động được từ việc phát hành trái phiếu quốc tế được dùng để hoàn trả ngân sách nhà nước 700 triệu USD, số còn lại Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính lựa chọn dự án phù hợp, có khả năng trả được nợ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong thời gian chuẩn bị phát hành.

Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính lựa chọn thời gian cụ thể thích hợp để triển khai kế hoạch phát hành. Bộ Tài chính được chủ động xác định thời hạn và lãi suất của trái phiếu trong quá trình chào bán và định giá trái phiếu với điều kiện đảm bảo lãi suất trái phiếu thời hạn 10 năm không quá 7%/năm (lãi suất của các trái phiếu có kỳ hạn khác tương ứng với điều kiện trên).

Việc phát hành trái phiếu này tuân thủ theo Nghị quyết 7/2007/NQ-CP ngày 1/6/2007 và Nghị quyết 54/2007/NQ-CP của Chính phủ. Theo nội dung của 2 nghị quyết trên, Việt Nam sẽ phát hành 1 tỷ USD trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế. Kỳ hạn mở rộng từ 10 - 30 năm, trong đó ưu tiên kỳ hạn 15 và 20 năm.

Lượng vốn huy động từ trái phiếu quốc tế phát hành theo 2 nghị quyết trên được dành cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam vay lại để thực hiện đầu tư các dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án mua tàu vận tải, dự án Thủy điện Xê Ca Mản 3 và Nhà máy thủy điện Hủa Na.

Trước đó, vào tháng 10/2005, Việt Nam đã thành công trong lần đầu tiên phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế với tổng giá trị huy động 750 triệu USD, lãi suất 7,125%/năm.