11:24 25/05/2018

Tiếp tục tranh luận về tác động của dầu thô đến tăng trưởng

Nguyên Vũ

Tôi không biết đại biểu trước lấy số liệu ở đâu để nói rằng khai thác dầu thô năm 2017 tăng 1,29 triệu tấn?

Đại biểu Trần Quang Chiểu tranh luận về nhận định tăng trưởng.
Đại biểu Trần Quang Chiểu tranh luận về nhận định tăng trưởng.

Tôi không biết đại biểu trước lấy số liệu ở đâu để nói rằng khai thác dầu thô năm 2017 tăng 1,29 triệu tấn? đại biểu Trần Quang Chiểu (Nam Định) nói khi dùng quyền tranh luận trong phiên thảo luận sáng 25/5 tại Quốc hội.

Trước đó, đại biểu Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) nêu thực tế, nếu khai thác dầu thô không vượt kế hoạch đầu năm thêm 1,29 triệu tấn thì năm 2017 không đạt kế hoạch tăng trưởng.

"1 triệu tấn dầu thô đóng góp thêm 0,2% đến 0,3% điểm tăng trưởng, nên nếu không có lượng dầu thô đó, tăng trưởng chỉ đạt 6,4% – 6,6%", đại biểu Hàm phân tích.

Khi dùng quyền tranh luận, đại biểu Trần Quang Chiểu cho rằng nói tăng trưởng dựa vào dầu thô là không thỏa đáng.

Ông Chiểu dẫn số liệu cho thấy khai thác cả dầu thô và than đều giảm so với 2017 (kế hoạch khai thác hơn 13,2 triệu tấn, thực hiện 13,5 triệu tấn, vượt hơn 200.000 tấn so với kế hoạch nhưng lại hụt hơn 1,6 triệu so với 2016; than cũng giảm so với kế hoạch gần 2 triệu tấn) và đặt câu hỏi: "không biết đại biểu (Hoàng Quang Hàm – PV) lấy số liệu ở đâu để nói rằng khai thác dầu thô tăng, nếu không có dầu thô thì không đạt tăng trưởng?

Cả đại biểu Hàm và đại biểu Chiểu đều là Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nhưng ông Chiểu nhấn mạnh là "trong tay tôi không có số liệu này (số liệu đại biểu Hàm nêu về tăng khai thác dầu thô - PV).

"Tại phiên thảo luận tổ tôi đã có tham gia ý kiến, ấn tượng nhất của tôi trong điều hành của chính phủ năm 2017 từ trước đến nay là năm đầu tiên tăng trưởng không dựa vào công nghiệp khai khoáng. Nên tôi tranh luận với đại biểu cho rằng tăng trưởng năm nay dựa vào khai thác dầu thô và than là không thoả đáng cho Chính phủ", ông Chiểu nhấn mạnh.

Ngay lập tức, đại biểu Hoàng Quang Hàm cũng giơ biển tranh luận.

"Trong phát biểu của tôi thì tôi muốn nói rằng tăng trưởng kinh tế của chúng ta đang giảm dần sự phụ thuộc vào dầu thô và khoáng sản. Tuy nhiên, tôi đề nghị là trong báo cáo thì Chính phủ nên có thêm những chỉ tiêu để đánh giá, nhìn nhận phù hợp hơn. Ví dụ như cần đánh giá sâu tỷ trọng của các thành phần trong tăng trưởng", đại biểu Hàm nói.

Về thắc mắc không biết lấy số liệu ở đâu để nói khai thác dầu thô tăng, đại biểu Hàm dẫn báo cáo số 193 của Chính phủ ngày 16/5/2018 đã đề cập đến con số sản lượng dầu năm 2017 là 13,57 triệu tấn, khai thác vượt kế hoạch 1,29 triệu tấn.

"Chúng ta đã khai thác và thanh toán vượt 1,29 triệu tấn, do đó ảnh hưởng đến GDP. Tôi nhìn nhận rằng tỷ trọng thu dầu thô, khai thác khoáng sản có tăng so với 2017", đại biểu Hàm nhấn mạnh.

Tôi đánh giá rất cao Chính phủ trong điều hành để thoát dần sự phụ thuộc vào dầu thô, khoáng sản. Tuy nhiên, tôi cũng muốn là trong bức tranh phát triển thì chúng ta cần nhìn nhận đúng thực chất, bởi khai thác dầu thô và khoáng sản là chúng ta khai thác tài nguyên, vào của để dành, chứ không phải xuất phát từ sản xuất, ông Hàm tranh luận.

Bên lề phiên họp, có ý kiến đại biểu cho rằng, chủ toạ nên điều hành để thảo luận vấn đề hai đại biểu tranh luận sâu hơn, toàn diện hơn, nếu cần thì mời các thành viên Chính phủ cùng tranh luận. Bởi chất lượng tăng trưởng là vấn đề cần được đánh giá thực chất.