11:12 19/07/2013

Tình cảnh thảm hại ở “kinh đô xe hơi” Mỹ

Thanh Hải

Hôm 18/7, Detroit đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản, trở thành vụ phá sản cấp thành phố lớn nhất tại Mỹ