21:37 15/06/2010

TMT phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 100:74

Huyền Thương

VSD vừa thông báo ngày 29/6/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của TMT

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa thông báo ngày 29/6/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Ô tô TMT (mã TMT-HOSE).

Theo đó, TMT sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:74 (cổ đông hiện sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 74 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Ô tô TMT, 199B, Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.