22:12 07/02/2010

DIC, TMT và DAD trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu của DIC, TMT và DAD

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu DIC từ đầu tháng 1/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu DIC từ đầu tháng 1/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu của DIC, TMT và DAD.

* Ngày 1/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE).

Theo đó, 31/3/2010, DIC sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2009 với tỷ lệ 15%/mệnh giá (1.500 đồng/cổ phần).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Đầu tư và Thương Mại DIC - lầu 9, 13-13 Bis Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DIC vào những ngày 26/2 và 1 và 2/3/2010.

* Ngày 12/2/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Ôtô TMT (mã TMT-HOSE).

Theo đó, ngày 10/3/2010, TMT sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 25%/mệnh giá (2.500 đồng/cổ phần) và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 4:1, với giá phát hành 15.000 đồng/cổ phần.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 4/3 - 29/3/2010. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 4/3 - 31/3/2010. Thời gian giao dịch dự kiến là tháng 5/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu thực hiện quyền nhận cổ tức và quyền mua tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Ô tô TMT - số 199B phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TMT vào những ngày 11/2, 12/2 và 22 /2/2010.

* Ngày 26/2/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (mã DAD-HNX).

Theo đó, ngày 17/3/2010, DAD sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phần (1 cổ phần đuợc nhận 800 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, nguời sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng - 15 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DAD vào những ngày 25, 26 và 1/3/2010.