11:12 04/07/2013

“Tôi thấy rất thoải mái với lấy phiếu tín nhiệm”

Ngô Trang

Việc Hà Nội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực

Ông Nguyễn Thế Thảo: “Tôi tin các đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ đánh giá một cách khách quan nhất. Cá nhân tôi rất ủng hộ việc lấy phiếu tín nhiệm”.
Ông Nguyễn Thế Thảo: “Tôi tin các đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ đánh giá một cách khách quan nhất. Cá nhân tôi rất ủng hộ việc lấy phiếu tín nhiệm”.
Với những gì đã và đang làm, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cảm thấy “rất thoải mái” trước giờ Hội đồng Nhân dân Thành phố tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và công bố kết quả.

Trao đổi với báo chí, người đứng đầu UBND Thành phố Hà Nội cho biết, việc Hà Nội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực. Bởi lẽ, theo ông, việc lấy phiếu là sự thể hiện tín nhiệm của các đại biểu đối với các chức danh mà Hội đồng Nhân dân đã bỏ phiếu bầu. Hơn nữa, những nhận xét, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền khi bầu ra các chức danh đó sẽ có tác động tích cực đối với các chức danh được lấy phiếu.

Theo Chủ tịch Hà Nội, đây sẽ là kênh thông tin để nhìn nhận các đồng chí giữ chức danh quan trọng nhất trong Hội đồng Nhân dân cũng như trong cơ quan UBND  Thành phố. Trên cơ sở đó, các vị lãnh đạo sẽ có đóng góp, chỉ đạo những đồng chí đó tiếp tục phát huy tốt hơn trong công việc.

“Sự tín nhiệm trước tiên phải thể hiện qua kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Anh muốn hay, muốn tốt thế nào thì nó phải thể hiện qua công việc. Thứ hai là phẩm chất đạo đức của mình. Anh là cán bộ đại diện cho nhân dân bầu ra thì anh phải có phẩm chất, tư cách tốt”, ông Thảo nói.

Cũng theo ông Nguyễn Thế Thảo, thông qua lấy phiếu tín nhiệm, các chức danh có thể tự nhận xét, đánh giá được mình. Trên cơ sở đó, mỗi người sẽ xem xét, khắc phục những điểm yếu. Nếu vị nào đạt tín nhiệm cao cũng sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa.
 
“Tôi tin các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ đánh giá một cách khách quan nhất. Cá nhân tôi rất ủng hộ việc lấy phiếu tín nhiệm”, Chủ tịch Hà Nội nhìn nhận.

Trong khi đó, theo phần lớn các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố, báo cáo của các chức danh chủ chốt về quá trình công tác và đạo đức của mình không phải là căn cứ quan trọng nhất ảnh hưởng đến kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Đổi lại, những việc làm hàng ngày, hiệu quả công tác, những cán bộ dám nghĩ, dám làm, đạo đức phẩm chất tốt… mới là yếu tố quyết định đến tín nhiệm cao và ngược lại.

“Việc lấy phiếu tín nhiệm lần này là một kênh tác động rất tích cực đến những người có trách nhiệm, từ đó họ có thể hiểu rằng công việc mình đang làm có sự giám sát”, một đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội nói.

Được biết, ngoài Hà Nội, ngay trong tháng 7 này, một số địa phương khác như Cần Thơ, Bình Phước… cũng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do hội đồng nhân dân cùng cấp bầu.