12:03 18/07/2016

Tổng bí thư: Nhân sự bầu cử đã được làm tốt

Nguyễn Lê

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dùng hai chữ “đặc biệt” trong nhận xét về công tác nhân sự

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị công tác bầu cử, sáng 18/7.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị công tác bầu cử, sáng 18/7.
Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác bầu cử Quốc hội sáng 18/7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dùng hai chữ “đặc biệt” trong nhận xét về công tác nhân sự.

“Đặc biệt, chúng ta đã làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, giới thiệu được những người tiêu biểu về đức tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân”, ông nhấn mạnh.

Tổng bí thư nói, theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ trên 99% cử tri đi bầu.

Cơ cấu thành phần đại biểu cơ bản phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, chất lượng đại biểu được nâng lên, tỉ lệ đại biểu là phụ nữ, nguời dân tộc tiểu số, tuổi trẻ, trình độ đại học đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Theo Tổng bí thư, thành công này môt lần nữa khẳng định ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của nhân dân ta, thể hiện niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử được Tổng bí thư nhấn mạnh, là có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó góp phần củng cố và tăng thêm lòng tin của dân với Đảng, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chính quyền do nhân dân bầu ra sẽ gắn bó mật thiết với nhân dân, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng lắng nghe ý kiến nhân dân và vì nhân dân phục vụ.

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp. Cả nước bầu được 496 đại biểu Quốc hội khóa 14, 3.908 đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 25.181 đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện và 292.306 đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã với cơ cấu, thành phần cơ bản phù hợp như dự kiến.