08:46 01/02/2015

Tổng giám đốc EVN lần thứ hai kiêm nhiệm ghế Chủ tịch

Bảo Quyên

Bàn giao chức vụ Chủ tịch EVN giữa ông Hoàng Quốc Vượng và ông Phạm Lê Thanh

Thứ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Chủ tịch EVN Hoàng Quốc Vượng bàn giao chức năng và nhiệm vụ Chủ tịch cho Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh.<br>
Thứ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Chủ tịch EVN Hoàng Quốc Vượng bàn giao chức năng và nhiệm vụ Chủ tịch cho Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh.<br>
Sáng 31/1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức lễ ký biên bản bàn giao chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN giữa ông Hoàng Quốc Vượng, nguyên Chủ tịch và ông Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc EVN.

Theo đó, bắt đầu từ tháng 2/2015, ông Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc EVN chính thức tiếp nhận và kiêm nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ Chủ tịch thay cho ông Hoàng Quốc Vượng, người vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Thanh cũng đồng thời giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy EVN.

Ông Phạm Lê Thanh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc EVN từ năm 2006. Tháng 2/2012, sau khi ông Đào Văn Hưng bị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch EVN, ông Thanh đã được chỉ định tạm kiêm nhiệm tới tháng 9/2012, khi Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng về đảm nhiệm vị trí này.

Như vậy, đây là lần thứ hai, Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh kiêm nhiệm chức Chủ tịch EVN.