12:49 29/12/2012

Tổng giám đốc và nguyên Chủ tịch EVN cùng bị kỷ luật

Bảo Anh

Ông Phạm Lê Thanh bị khiển trách, ông Đào Văn Hưng bị cảnh cáo

Ông Phạm Lê Thanh (bên trái) và ông Đào Văn Hưng.<br>
Ông Phạm Lê Thanh (bên trái) và ông Đào Văn Hưng.<br>
Ngày 28/12, Thủ tướng đã ký quyết định về việc thi hành kỷ luật Tổng giám đốc và nguyên Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Cụ thể, tại văn bản 2093/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Lê Thanh, Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc EVN vì có vi phạm trong việc để Công ty Viễn thông Điện lực (EVN Telecom) kinh doanh thua lỗ gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại văn bản 2094/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đào Văn Hưng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN vì có vi phạm trong việc để EVN Telecom kinh doanh thua lỗ gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, tháng 2/2012, Thủ tướng đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch EVN đối với ông Đào Văn Hưng, quyết định sau đó được Bộ trưởng  - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam lý giải là một phần do liên đới đến kết quả sản xuất kinh doanh tại EVN Telecom.

Kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước cho thấy, trong thời kỳ ông Hưng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên, đặc biệt là vài năm gần đây, EVN cũng như một số công ty con trực thuộc hoạt động kém hiệu quả.

Theo Kiểm toán Nhà nước, tính đến ngày 31/12/2010, các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty mẹ EVN lên tới gần 50.000 tỷ đồng, trong đó chiếm gần 90% là vào những công ty con. Tuy nhiên, tổng lợi nhuận thu về khoảng 540 tỷ đồng, đạt tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư chỉ hơn 1%.

Bên cạnh đó, EVN cũng đã đầu tư trên 2.100 tỷ đồng vào 4 lĩnh vực nhạy cảm và ngoài ngành kinh doanh chính như bất động sản, bảo hiểm, ngân hàng, tài chính chiếm 3,27% vốn chủ sở hữu.

Đặc biệt, tập đoàn này đã đầu tư 100% vốn vào EVN Telcom, với số vốn đầu tư tính đến 31/12/2010 lên tới 2.442 tỷ đồng, nhưng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2010 đã giảm tới 42% so với năm 2009.

Nếu như năm 2008, lợi nhuận EVN Telcom còn đạt được 93,8 tỷ đồng thì 2009 giảm còn 8,3 tỷ đồng và chuyển thành lỗ trên 1.050 tỷ đồng năm 2010. Trước tình hình đó, Thủ tướng đã quyết định chuyển giao toàn bộ EVN Telecom cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).