19:53 31/03/2013

Tổng thanh tra Chính phủ nói về giải quyết khiếu nại, tố cáo

P.V

Có "4 nguyên nhân chính" khiến còn nhiều vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài

Trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ngày 31/3, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết trong năm 2012, tuy số lượt người, số vụ khiếu nại, tố cáo có giảm nhưng tính chất phức tạp, gay gắt tăng hơn so năm 2011, đặc biệt là số đoàn đông người ngày càng nhiều. <br><br>Tới cuối năm 2012, đã có trên 380.000 lượt người khiếu nại, tố cáo, gửi trên 124.000 lượt đơn đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền - Nguồn: VTV, VGP.<br>
Trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ngày 31/3, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết trong năm 2012, tuy số lượt người, số vụ khiếu nại, tố cáo có giảm nhưng tính chất phức tạp, gay gắt tăng hơn so năm 2011, đặc biệt là số đoàn đông người ngày càng nhiều. <br><br>Tới cuối năm 2012, đã có trên 380.000 lượt người khiếu nại, tố cáo, gửi trên 124.000 lượt đơn đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền - Nguồn: VTV, VGP.<br>