07:45 21/06/2021

Tổng tiền điện hỗ trợ đợt 3 ước tính khoảng 1.300 tỷ đồng

Vũ Khuê -

Các đối tượng được giảm giá điện và tiền điện đợt này là các cơ sở lưu trú du lịch từ mức giá kinh doanh xuống bằng giá điện sản xuất, giảm 100% tiền điện cho các cơ sở thực hiện cách ly, khám bệnh tập trung...

Các cơ sở lưu trú du lịch được hỗ trợ tiền điện
Các cơ sở lưu trú du lịch được hỗ trợ tiền điện

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 5/2021 của Bộ Công Thương, ông Trần Tuệ Quang, Phó Cục trưởng Cục điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, trong năm 2020, để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân do tác động của dịch Covid-19, sau khi đề xuất và được Chính phủ chấp thuận, Bộ Công Thương đã hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giảm giá điện, giảm tiền điện trong 2 đợt.

Tổng số tiền hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện trong năm 2020 khoảng gần 12.300 tỷ đồng.

Chính việc thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện năm 2020 đã góp phần phục hồi kinh tế và hỗ trợ trực tiếp cho các khách hàng sử dụng điện trên cả nước đặc biệt là các hộ thu nhập thấp, yếu thế trong xã hội, các cơ sở lưu trú du lịch, các doanh nghiệp hoạt động logistics.

Trước tình hình Covid-19 bùng phát lần thứ 4, trên cơ sở đánh giá, lựa chọn những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, cũng như cân đối khả năng tài chính của EVN, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành, báo cáo Chính phủ phương án giảm giá điện và tiền điện đợt 3.

Theo lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực, sau khi được Chính phủ xem xét thông qua tại Nghị quyết số 55 ngày 02/6/2021, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản hướng dẫn EVN, các Tổng công ty Điện lực và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố để thực hiện ngay việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 trong 7 tháng, kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021.

Các đối tượng được giảm giá điện và tiền điện đợt này là các cơ sở lưu trú du lịch từ mức giá kinh doanh xuống bằng giá điện sản xuất, giảm 100% tiền điện cho các cơ sở thực hiện cách ly, khám bệnh tập trung, bệnh nhân nhiễm Covid-19 không thu phí…

Theo tính toán của Bộ Công Thương, tổng số tiền hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện của đợt này khoảng 1.200 đến 1.300 tỷ đồng.