08:04 19/06/2014

TPBank nhận chứng chỉ về bảo mật hệ thống thanh toán thẻ

P.V

TPBank là 1 trong 3 ngân hàng đầu tiên đạt được chứng chỉ bảo mật quan trọng này tại Việt Nam

"TPBank tự hào là 1 trong 3 ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn PCI
 DSS, đây là nền tảng quan trọng để TPBank triển khai cung cấp các sản 
phẩm thẻ an toàn trên thị trường đến khách 
hàng”.
"TPBank tự hào là 1 trong 3 ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn PCI DSS, đây là nền tảng quan trọng để TPBank triển khai cung cấp các sản phẩm thẻ an toàn trên thị trường đến khách hàng”.
Ngày 18/6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) đã được ControlCase cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn bảo mật cho hệ thống thanh toán thẻ - PCI DSS. TPBank là 1 trong 3 ngân hàng đầu tiên đạt được chứng chỉ bảo mật quan trọng này tại Việt Nam.

TPBank đã đáp ứng được các yêu cầu của chuẩn PCI DSS như: xây dựng và duy trì hệ thống quy trình nghiệp vụ công nghệ thông tin và nghiệp vụ thẻ đảm bảo tất cả các dữ liệu thẻ được phân loại và xử lý theo các phương thức đảm bảo tính bảo mật; tái cấu trúc, tăng cường và duy trì hệ thống mạng nội bộ; xây dựng và duy trì các hệ thống kỹ thuật chống xâm nhập, theo dõi và đánh giá hệ thống thường xuyên, chính sách bảo vệ thông tin.

“PCI DSS là tiêu chuẩn bảo mật rất khó, đảm bảo cho các giao dịch an toàn cho khách hàng của TPBank”, ông Suresh Dadlani, Giám đốc vận hành của Control Case cho biết.

Trong khi đó, ông Bùi Quang Cương, Giám đốc khối công nghệ thông tin TPBank cho rằng việc đạt chuẩn PCI DSS sẽ giúp TPBank triển khai cung cấp các sản phẩm thẻ an toàn trên thị trường đến khách hàng.

Được biết, ControlCase là công ty toàn cầu chuyên đánh gía cấp chứng chỉ về bảo mật có trụ sở tại Mỹ và là nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ tuân thủ PCI DSS quốc tế. Tiêu chuẩn PCI DSS được hình thành bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật dành cho thẻ thanh toán, bao gồm các thành viên ban đầu: Visa, MasterCard, American Express (AMEX), Discover Financial Services, JCB International.

Tiêu chuẩn PCI DSS được phát triển nhằm hỗ trợ các tổ chức thanh toán thẻ bảo vệ dữ liệu của khách hàng, chống lại việc xâm nhập và sử dụng dữ liệu.

(Nguồn: TPBank)