22:11 23/10/2017

Trái chiều luật hoá đặt cược thể thao

Nguyễn Lê

Các thành viên Chính phủ còn có ý kiến khác nhau về luật hoá đặt cược thể thao

Chiều 23/10, Chính phủ đã trình Quốc hội dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, trong quá trình xin ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo luật này, nội dung đặt cược thể thao là vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Cụ thể, 19/27 thành viên Chính phủ đồng ý với phương án bổ sung nội dung quy định về đặt cược thể thao. Vì đặt cược thể thao đã được Chính phủ cho phép mặc dù chỉ giới hạn ở một số lĩnh vực hoạt động thể thao có đủ điều kiện, gồm: kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế.

Đặt cược thể thao cần thiết phải được quy định trong dự thảo luật, nhưng chỉ giới hạn ở một số hoạt động thể thao có đủ điều kiện và Chính phủ quyết định danh mục các hoạt động thể dục, thể thao được phép kinh doanh đặt cược thể thao và quy định chi tiết về kinh doanh đặt cược thể thao.

Tuy nhiên, còn 4/27 thành viên Chính phủ và Văn phòng Chính phủ đề nghị không nên bổ sung vấn đề đặt cược thể thao vào dự thảo luật, vì đặt cược thể thao là vấn đề phức tạp và nhạy cảm có ảnh hưởng lớn đến an ninh, trật tự. Trong khi đó, nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/1/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế mới có hiệu lực từ 31/3/2017, cần để thực hiện một thời gian, sau đó tổng kết, đánh giá rồi sẽ quy định vào Luật sẽ đảm bảo chặt chẽ và khả thi hơn.

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội -  cơ quan thẩm tra dự án luật - Phan Thanh Bình cho biết, có ý kiến đề nghị cơ quan trình dự án luật nghiên cứu, bổ sung quy định về đặt cược thể thao, giao Chính phủ quy định chi tiết và ban hành danh mục các hoạt động thể dục, thể thao được phép kinh doanh đặt cược.

Tuy nhiên, đa số ý kiến tại cơ quan thẩm tra cho rằng, mặc dù đặt cược thể thao là nhu cầu thực tiễn, có thể huy động được nguồn vốn đầu tư lớn cho lĩnh vực thể dục, thể thao nhưng đây là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cần phải có báo cáo đánh giá tác động cụ thể, chi tiết.

Bên cạnh đó, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế, cần có thời gian thực hiện, tổng kết, đánh giá trước khi quy định trong Luật.

Vì vậy, chưa nên quy định về đặt cược thể thao cũng như các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến đặt cược thể thao trong Dự thảo. 

Ủy ban thẩm tra đề nghị cơ quan trình dự án luật xây dựng báo cáo đánh giá tác động chi tiết, toàn diện làm cơ sở để đại biểu Quốc hội xem xét, quyết định.