16:46 29/03/2010

Transmeco hướng tới chiến lược phát triển bền vững

Bảo Anh

Bên cạnh những sản phẩm truyền thống, chủ đạo, Transmeco tiếp tục phát triển lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ

Công ty cổ phần Vật tư thiết bị giao thông Transmeco là một doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Giao thông Vận tải quyết định thành lập, quản lý từ năm 1967 và được cổ phần hoá từ năm 2004.

Hơn 40 năm xây dựng và phát triển, ngày nay Transmeco đã trở thành một doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng vật liệu, thiết bị cho thị trường xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam. Những sản phẩm mang thương hiệu Transmeco: đá xây dựng Transmeco, bê tông thương phẩm Transmeco, nhũ tương nhựa đường Transmeco - chambard… là biểu tượng cho chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất đã được thị trường chấp nhận. Đó là kết quả từ một phương châm kinh doanh, một chiến lược phát triển đã được lãnh đạo Transmeco xác định từ nhiều năm trước đây.

Để thực hiện thành công chiến lược, một hệ thống những giải pháp đã được đề ra. Trước tiên, nhiệm vụ xây dựng tổ chức, cơ chế quản trị điều hành, đào tạo nguồn nhân lực theo tư duy mới, thích ứng với quy luật vận động của nền kinh tế thị trường là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Hiện tại, Transmeco đã xây dựng được một tổ chức chặt chẽ, cơ chế quản trị khoa học và đội ngũ lãnh đạo có nhiệt huyết, ý chí quyết tâm cao, năng lực quản trị giỏi, một tập thể cán bộ, công nhân viên đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để giành những thắng lợi trong kinh doanh.

Transmeco được đánh giá là đơn vị đi đầu ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ trong ngành xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam. Công nghệ khai thác đá theo phương pháp cắt tầng và sản xuất đá tiêu chuẩn cấp phối, công nghệ sản xuất bê tông xi măng trộn khô, công nghệ sản xuất nhũ tương nhựa đường gốc axít...là những ví dụ.

Đặc biệt Transmeco luôn coi trọng việc hợp tác quốc tế để tiếp nhận các công nghệ mới, trong đó có công nghệ quản trị kinh doanh theo cơ chế thị trường, hiện đại, phù hợp với điều kiện và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh những sản phẩm truyền thống, chủ đạo, Transmeco tiếp tục phát triển lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao, đóng góp cho quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Đất nước.

Phương châm kinh doanh của Transmeco là: mọi hoạt động kinh doanh phải đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội, của đất nước, trong đó bảo vệ môi trường, trách nhiệm với con người và tuân thủ luật pháp là những nội dung quan trọng nhất.

Xu thế hội nhập và phát triển sẽ mang đến cho mọi doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Transmeco nói riêng nhiều cơ hội và thách thức, nhưng với ý chí quyết tâm, với tinh thần sáng tạo - hợp tác, khát vọng chinh phục và chiến lược phát triển đúng đắn, Transmeco sẽ tiếp tục phát triển bền vững.