09:40 21/01/2017

Trụ sở mới của nhiều bộ ngành sẽ chuyển từ Tây Hồ Tây về Mễ Trì

Bảo Anh

Điều chỉnh quy hoạch khu hành chính tập trung tại Tây Hồ Tây

Theo quy hoạch cũ, nhiều bộ ngành, đơn vị của Trung ương và Hà Nội sẽ được tập trung tại khu trung tâm Tây Hồ Tây - Ảnh minh họa.<br>
Theo quy hoạch cũ, nhiều bộ ngành, đơn vị của Trung ương và Hà Nội sẽ được tập trung tại khu trung tâm Tây Hồ Tây - Ảnh minh họa.<br>
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Hà Nội đến năm 2030.

Theo đó, sẽ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trụ sở bộ, ngành Trung ương tập trung tại khu trung tâm Tây Hồ Tây với quy mô khoảng 20 ha và khu Mễ Trì với quy mô khoảng 55 ha; lựa chọn mô hình quy hoạch, đề xuất giải pháp quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan, sử dụng đất đai, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và lập hồ sơ quy hoạch theo quy định pháp luật, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy hoạch cũ, khu trụ sở bộ, ngành Trung ương tập trung tại khu trung tâm Tây Hồ Tây có quy mô khoảng 35 ha và khu Mễ Trì với quy mô khoảng 30 ha.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đồ án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Hà Nội đến năm 2030 phải hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý 2/2017.

Liên quan đến việc di dời trụ sở, theo báo cáo của Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây, mặc dù Thủ tướng đã có quyết định giao các bộ, ngành xây dựng danh mục, tiêu chí, lộ trình và biện pháp di dời các cơ quan, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế ra khỏi 12 quận nội thành.

Tuy nhiên, đến nay không ít cơ quan đơn vị đã thực hiện di dời nhưng quỹ đất sau di dời được sử dụng làm cơ sở 2 hoặc lập dự án đầu tư xây dựng kinh doanh, thương mại, không bàn giao quỹ đất sau di dời cho thành phố để quản lý, khai thác bổ sung hạ tầng xã hội và kỹ thuật…

Công tác di dời các cơ sở công nghiệp cũng còn manh mún do gặp khó khăn về tài chính, cơ chế chính sách hỗ trợ, hình thức di dời, việc bàn giao quỹ đất sau di dời cho thành phố..

Một số bộ như: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ… đã xây trụ sở mới tại các địa điểm được quy hoạch. Tuy nhiên, hầu hết các cơ quan này đều đang giữ lại trụ sở cũ để làm cơ sở 2, hoặc tính toán đầu tư dự án kinh doanh.