09:53 22/08/2008

Trung Quốc sắp có kho dầu chiến lược

N.Hạnh

Trung Quốc sẽ hoàn thành việc xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược đầu tiên vào cuối năm 2008

Theo Xinhua ngày 20/8, Trung Quốc sẽ hoàn thành việc xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược đầu tiên vào cuối năm 2008.

Kho dự trữ dầu chiến lược này  được đặt tại Ninh Ba, phía đông tỉnh Triết Giang với dung lượng là 16,4 triệu m3.

Số liệu thống kê cho thấy nhập khẩu dầu của Trung Quốc ngày càng tăng mạnh do nhu cầu trong nước tăng. Theo Uỷ ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc cung cầu dầu của Trung Quốc chỉ cân bằng được khi Chính phủ tăng cường dự trữ dầu và khuyến khích tiết kiệm năng lượng.

Ngoài ra chính phủ cũng cần nới lỏng các quy định để ngành than và ngành điện phát triển mạnh hơn, để bổ sung nguồn năng lượng cho phát triển kinh tế quốc gia, giảm sự lệ thuộc vào dầu.