11:49 10/04/2007

Tư vấn công nghệ thông tin cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tùy Phong

Thêm một trung tâm tư vấn công nghệ thông tin nữa dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vừa được khai trương tại Hà Nội

Lễ khai trương Trung tâm Tư vấn công nghệ thông tin vào hôm 9/4 tại Hà Nội.
Lễ khai trương Trung tâm Tư vấn công nghệ thông tin vào hôm 9/4 tại Hà Nội.
Thêm một trung tâm tư vấn công nghệ thông tin nữa dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vừa được khai trương tại Hà Nội.

Trung tâm tâm Tư vấn công nghệ thông tin (IT) có chức năng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong nước tiếp cận tốt hơn những tài nguyên công nghệ thông tin giúp nâng cao khả năng cạnh tranh trong kinh doanh.

Dịch vụ tư vấn của Trung tâm gồm các hoạt động tư vấn trực tiếp và gián tiếp qua điện thoại, e-mail, hoặc thông qua hỗ trợ trực tuyến trên Internet tại địa chỉ www.itb.vn hay www.itb.com.vn.

Các tài nguyên công nghệ thông tin của trung tâm gồm các hình thức cơ sở dữ liệu có sẵn và cơ sở dữ liệu được xây dựng theo yêu cầu hay dịch vụ đào tạo trực tuyến.

Việc ra đời Trung tâm này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tại Hà Nội và các tỉnh lân cận cải thiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc kinh doanh.

Trung tâm Tư vấn công nghệ thông tin cũng là một trong các hoạt động hợp tác chính của Đề án quốc gia “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoanh 2005 - 2010”.

Năm 2006, trung tâm tư vấn công nghệ thông tin đầu tiên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được khai trương ở Tp.HCM.