00:00 02/11/2009

Tuần này, Chính phủ trình Quốc hội sửa Luật Ngân hàng

Nguyễn Lê

Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét việc sửa đổi hai dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng

Trong tuần làm việc thứ ba, Quốc hội sẽ xem xét nhiều dự án luật.
Trong tuần làm việc thứ ba, Quốc hội sẽ xem xét nhiều dự án luật.
Trong chương trình của tuần làm việc thứ ba (2 – 7/11), Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét việc sửa đổi hai dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng.

Với 7 chương, 69 điều, dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) được xây dựng theo hướng xác định rõ hơn nhiệm vụ, trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc hoạch định và thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Theo đó, Quốc hội quyết định mức lạm phát định hướng từng thời kỳ. Chính phủ quyết định chỉ tiêu lạm phát và định hướng điều hành chính sách tiền tệ quốc gia hàng năm. Ngân hàng Nhà nước xây dựng mức lạm phát từng thời kỳ để Chính phủ trình Quốc hội quyết định, quyết định mục tiêu và biện pháp điều hành chính sách tiền tệ quốc gia hàng năm.

Với dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), phạm vi điều chỉnh đã được mở rộng từ chỗ chỉ điều chỉnh từ tổ chức và hoạt động sang điều chỉnh về thành lập, tổ chức, quản lý, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại và giải thể các tổ chức tín dụng, trong đó có nội dung quản lý là thay đổi lớn nhất.

Ngoài hai dự luật nói trên, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến vào các dự thảo: Luật Bưu chính, Luật Nuôi con nuôi, Luật Thuế tài nguyên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế nhà, đất.

Các dự án Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Thi hành án hình sự và Luật Trọng tài thương mại được Chính phủ trình Quốc hội vào phiên họp cuối cùng trong  tuần.

Tuần này, Quốc hội cũng sẽ nghe các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo về công tác thi hành án, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Các dự án quan trọng quốc gia cũng nằm trong chương trình làm việc của Quốc hội. Đó là các dự án Nhà máy Lọc dầu số 1 Dung Quất, Thủy điện Sơn La, trồng mới 5 triệu ha rừng và dự án đường Hồ Chí Minh.

Về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Lai Châu và chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận, Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến vào ngày thứ Sáu (6/11).

Cũng vào ngày thứ Sáu, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. Trước đó, tại tuần làm việc thứ hai, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về tình hình, kinh tế, xã hội, ngân sách trong thời gian hai ngày. Một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2010 đã được Quốc hội bàn thảo, cân nhắc để đưa ra quyết định khi xem xét, thông qua nghị quyết.