05:04 06/04/2015

Tỷ lệ nợ xấu ABBank giảm gần một nửa

Hương Linh

Tỷ lệ nợ xấu của ABBank giảm mạnh, từ mức 4,8% cuối năm 2013 xuống còn 2,75% cuối năm 2014

Tính đến hết tháng 12/2014, tổng tài sản của ABBank đạt 67.465 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2013.
Tính đến hết tháng 12/2014, tổng tài sản của ABBank đạt 67.465 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2013.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) vừa công bố các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản trong năm 2014.

Thông cáo vừa đưa ra cuối tuần qua cho biết, tính đến hết tháng 12/2014, tổng tài sản của ABBank đạt 67.465 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2013. Huy động năm 2014 đạt 60.911 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2013. Cho vay đạt 42.633 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2013.

Điểm đáng chú ý là tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này đã giảm mạnh, từ mức 4,8% cuối năm 2013 xuống còn 2,75% cuối năm 2014.

Theo ABBank, 2014 là năm thành công của ngân hàng trong xử lý nợ xấu, qua việc ưu tiên và đẩy mạnh nhiều biện pháp như thu hồi nợ bằng tiền, bổ sung tài sản đảm bảo, cơ cấu nợ, sử dụng dự phòng hoặc bán nợ cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Ở một số chỉ tiêu khác, thu nhập thuần từ dịch vụ năm 2014 của ABBank đạt 128,5 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2013; chi phí hoạt động năm 2014 được kiểm soát khá tốt khi chỉ vượt 1% so với mức kế hoạch.

Năm qua, ABBank cho biết đã tăng cường trích dự phòng rủi ro tín dụng trên cơ sở quy định và định hướng của Ngân hàng Nhà nước. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2014 sau trích lập dự phòng của ABBank đạt trên 151 tỷ đồng.