12:34 18/05/2018

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hồi âm cử tri về xử lý cán bộ

Hà Vũ

Cử tri cho rằng một số trường hợp cán bộ có vi phạm được xử lý nhẹ, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khẳng định đã xử lý công minh, khách quan

Một phiên họp của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Một phiên họp của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Cử tri cho rằng một số trường hợp cán bộ có vi phạm được xử lý nhẹ, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khẳng định đã xử lý công minh, khách quan.

Gửi kiến nghị đến Quốc hội, cử tri thành phố Đà Nẵng cho rằng, vừa qua một số trường hợp bị phát hiện tham nhũng, tiêu cực nhưng mức xử lý chưa nghiêm, chưa tương xứng với hành vi và hậu quả gây ra. Một số trường hợp lẽ ra phải cách chức, khai trừ và xử lý hình sự... nhưng lại xử lý với mức nhẹ hơn.

Thời gian tới, Trung ương cần quyết liệt và xử lý nghiêm minh hơn nữa mới đảm bảo tính răn đe, giáo dục chung, cử tri kiến nghị.

Uỷ ban Kiểm tra trung ương trả lời, năm 2017 cơ quan này đã kiểm tra và kết luận một số tổ chức đảng và cá nhân có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở địa phương, đơn vị về: công tác cán bộ, quản lý đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường...

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 26 đảng viên theo thẩm quyền, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 7 đảng viên.

Trong đó, đã cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011-2016, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015.

Cách chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Phạm Văn Vọng, ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015 và Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011-2016 đối với các ông Bùi Cách Tuyến và Nguyễn Thái Lai.

Cảnh cáo, cho thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị đối với ông Đinh La Thăng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Tp.HCM, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Cách chức Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh (nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015) đối với ông Võ Kim Cự. Cảnh cáo ông Nguyễn Minh Quang, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và nhiều đảng viên theo thẩm quyền.

"Việc xem xét, quyết định và đề nghị thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm nêu trên được thực hiện công minh, khách quan; áp dụng các hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm; đảm bảo đúng nguyên tắc và các quy định của Đảng, góp phần quan trọng vào việc tăng cường kỷ cương, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, thể hiện rõ quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng của Đảng", văn bản trả lời nêu rõ.