09:05 17/07/2010

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tập đoàn tự kiểm tra

P.V

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước chỉ đạo công tác tự kiểm tra

Kết quả tự kiểm tra của các tập đoàn phải báo cáo trước ngày 31/8.
Kết quả tự kiểm tra của các tập đoàn phải báo cáo trước ngày 31/8.
Theo nguồn tin từ TTXVN, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa yêu cầu đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo công tác tự kiểm tra để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh trong thời gian qua.

Yêu cầu này được đưa ra tại công văn ngày16/7, được ban hành căn cứ vào quy chế làm việc và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 32, từ ngày 21/6 đến 3/7 vừa qua.

Theo công văn này, nội dung tự kiểm tra gồm kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh của tập đoàn, tổng công ty năm 2009 và sáu tháng đầu năm 2010; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong huy động, quản lý và sử dụng vốn tại tập đoàn, tổng công ty; việc tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu khi thực hiện các dự án do tập đoàn và các đơn vị trực thuộc tập đoàn, tổng công ty làm chủ đầu tư; việc tuân thủ các quy định của pháp luật về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn, tổng công ty.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu Đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo công tác tự kiểm tra việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ.

Trong đó, báo cáo về mô hình tổ chức hoạt động của tập đoàn, tổng công ty trong giai đoạn từ 1/1/2006 đến nay; số lượng cán bộ, lao động vào thời điểm cuối hàng năm từ năm 2006 đến năm 2009 và 30/6/2010; kết quả thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của tập đoàn, tổng công ty (từ cấp lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tập đoàn, tổng công ty trở lên) từ 1/1/2006 đến 30/6/2010.

Đảng ủy tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Nhà nước báo cáo kết quả tự kiểm tra về Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước ngày 31/8, để phục vụ công tác giám sát, xem xét, tổng hợp báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trước đó, vào ngày 5/7, tại thông báo về kỳ họp thứ 32, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thực hiện quy trình kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với ông Phạm Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Sau đó, ngày 12/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét xử lý, do những khuyết điểm của ông Phạm Thanh Bình và một số cá nhân của Vinashin có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Qua vụ việc vi phạm của ông Phạm Thanh Bình, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tập đoàn kinh tế khác cần chủ động tự kiểm tra, tự xem xét, đánh giá đầy đủ, chính xác kết quả sản xuất, kinh doanh báo cáo trước ngày 31/8/2010 để Ủy ban tiếp tục giám sát.