08:00 18/12/2019

Vai trò, chức năng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và các điều kiện để được chi trả

P.V

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả lời những thắc mắc xoay quanh một số vấn đề về vai trò, chức năng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Đối với người gửi tiền, hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam góp phần củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.
Đối với người gửi tiền, hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam góp phần củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả lời những thắc mắc xoay quanh một số vấn đề về vai trò, chức năng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và các điều kiện để được chi trả của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là một tổ chức tài chính đặc biệt trong hệ thống tài chính quốc gia, vậy xin hỏi vai trò, chức năng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam? (Trần Hải Vũ, tỉnh Bình Dương)

Cơ chế bảo hiểm tiền gửi chính thức được triển khai cuối năm 1999 bằng việc Chính phủ ban hành Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 về bảo hiểm tiền gửi và Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - tổ chức tài chính Nhà nước được giao thực hiện chính sách Bảo hiểm tiền gửi.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là một tổ chức tài chính đặc biệt trong hệ thống tài chính quốc gia, cùng với các cơ quan giám sát tài chính quốc gia thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hợp nhất liên quan tới rủi ro quốc gia, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, góp phần ổn định hệ thống tài chính ngân hàng.

Đối với người gửi tiền, hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam góp phần củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Đối với hệ thống các tổ chức tín dụng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống các tổ chức tín dụng phát triển lành mạnh, an toàn và thúc đẩy huy động tiền gửi cho đầu tư phát triển, từ đó tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển bền vững.

Điều 2, Quyết định số 1394/QĐ-TTg ban hành ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như sau:

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Tôi có một khoản tiền gửi tại Quỹ tín dụng nhân dân A (có tham gia bảo hiểm tiền gửi), sau đó dùng thẻ tiết kiệm tại Quỹ A nói trên cầm cố tại một ngân hàng B. Trong trường hợp Quỹ tín dụng A mất khả năng chi trả hoặc phá sản thì người gửi tiền nói trên có được chi trả tiền bảo hiểm không? Tôi mong nhận được giải đáp từ phía Bảo hiểm tiền gửi! (Lê Tuyết Mai, tỉnh Hòa Bình).

Xin cảm ơn chị Lê Tuyết Mai đã quan tâm và gửi câu hỏi. Người gửi tiền nói trên được chi trả tiền bảo hiểm khi có đủ các điều kiện:

Có tên trong danh sách người được Bảo hiểm tiền gửi tại Quỹ tín dụng nhân dân A và số tiền bảo hiểm đã được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phê duyệt.

Xuất trình đủ các giấy tờ xác định về nhân thân và quyền sở hữu của mình đối với các khoản tiền gửi tại ngân hàng đó.

Khi đó, số tiền gửi được bảo hiểm được xác định theo quy định hiện hành của pháp luật về các điều kiện để được chi trả và không phải khấu trừ khoản nợ gốc và lãi của chị tại ngân hàng khác.