00:39 06/04/2017

VCBS bảo lãnh phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu của Masan

Thu Ngân

VCBS vừa giới thiệu cơ hội đầu tư trái phiếu MIC_Bond_ 2017_01 của Masan với lãi suất cố định 9%/năm

Giao dịch tại VCBS.<br>
Giao dịch tại VCBS.<br>
Với mong muốn tiếp tục mang tới khách hàng những hình thức đầu tư đa dạng, an toàn và hiệu quả, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) vừa giới thiệu cơ hội đầu tư trái phiếu MIC_Bond_ 2017_01 của Masan với lãi suất cố định 9%/năm.

Cụ thể, đây là trái phiếu có kỳ hạn 2 năm được Công ty Cổ phần Masan (mã MSN) phát hành với tổng giá trị 200 tỷ đồng, lãi suất 9%/năm. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, sẽ được phát hành trong tháng 4 này.

Theo công bố của VCBS, khối lượng đăng ký mua tối thiểu là 1 tỷ đồng. Kỳ hạn trả lãi là 6 tháng mỗi lần kể từ ngày phát hành trái phiếu cho đến ngày kết thúc kỳ hạn.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ (chủ sở hữu trái phiếu sẽ được cấp một giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu).

Tài sản đảm bảo của trái phiếu luôn phải đảm bảo duy trì = 200% tổng giá trị trái phiếu lưu hành. Tài sản đảm bảo là cổ phiếu MSN niêm yết có thanh khoản tốt, được phong tỏa 2 lần tại VCBS và VSD.

VCBS cho biết sẽ là đầu mối mua lại trái phiếu trong trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu bán lại trái phiếu trước ngày đáo hạn. Room tối đa là 20% tổng giá trị phát, VCBS sẽ dừng nhận đơn bán trái phiếu của nhà đầu tư khi hết hạn mức.

Tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu của Masan là VCBS. Đại lý quản lý tài sản bảo đảm là Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long.