14:43 14/04/2022

VCBS thay đổi hạn mức nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán

Khánh Huyền -

VCBS trân trọng thông báo về việc thay đổi hạn mức nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán trên kênh Ngân hàng số VCB Digibank...

Với mục đích nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo về việc thay đổi hạn mức nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán trên kênh Ngân hàng số VCB Digibank.

Cụ thể như sau:

Kênh áp dụng: Kênh Ngân hàng số VCB Digibank.

Loại giao dịch: Nộp tiền giao dịch chứng khoán (giao dịch thực hiện tại menu Đầu tư/Nộp tiền chứng khoán).

VCBS thay đổi hạn mức nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán - Ảnh 1

Lưu ý: Hạn mức tối đa áp dụng với phương thức xác thực Smart OTP, các phương thức xác thực khác không thay đổi so với hiện tại.

Thời gian áp dụng: 15/4/2022

* Thông tin chi tiết:

Liên hệ bộ phận chăm sóc, hỗ trợ giao dịch khách hàng VCBS Contact Center: 1900 98 9999.