12:55 09/05/2013

Vì sao đại hội đồng cổ đông DaiABank bất thành?

Minh Đức

Câu hỏi về thiện chí của nhóm cổ đông mới tại DaiABank được đặt ra

Theo chương trình ban đầu, đại hội cổ đông thường niên lần này của DaiABank có 
nhiều nội dung trong đó có tờ trình bổ sung về nhân sự Hội 
đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
Theo chương trình ban đầu, đại hội cổ đông thường niên lần này của DaiABank có nhiều nội dung trong đó có tờ trình bổ sung về nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
Sáng nay (9/5), tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á (DaiABank) tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Lúc 9h00, ông Nguyễn Xuân Khánh, Trưởng ban Kiểm soát, báo cáo kết quả thẩm tra thành phần cổ đông tham dự, nguyên nhân trực tiếp khiến đại hội bất thành.

Cụ thể, số cổ đông tham dự đại hội chỉ đạt 52,42%, tương ứng với 140/1.517 cổ đông đại diện cho 162.496.759 cổ phần với vốn điều lệ 3.100 tỷ đồng. Như vậy, theo quy định của điều lệ DaiABank và điều 102 Luật Doanh nghiệp năm 2005, ông Khánh tuyên bố chưa đủ điều kiện để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội sẽ được tổ chức lại lần 2 theo quy định.

Ông Lê Hữu Tịnh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị DaiABank, cho biết, theo chương trình ban đầu của đại hội cổ đông thường niên lần này có nhiều nội dung trong đó có bao gồm việc tờ trình bổ sung về nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, tuy nhiên thủ tục để bổ sung nhân sự nói trên phải chờ sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Do lường trước được thời gian hoàn tất thủ tục sẽ kéo dài nên Hội đồng Quản trị đã chủ động có văn bản số 157 ngày 15/4 gửi Ngân hàng Nhà nước để xin tổ chức đại hội thường niên trong tháng 6/2013. Tuy nhiên ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 411 yêu cầu phải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, đại hội cổ đông thường niên phải tổ chức trong vòng 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo đúng quy định tại Điều 59 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

Theo đó, Hội đồng Quản trị DaiABank quyết định đại hội thường niên vẫn tổ chức vào ngày 9/5/2013 theo đúng chỉ đạo, trong đó tờ trình về cơ cấu nhân sự sẽ được gác lại sau khi Ngân hàng Nhà nước chuẩn y, khi được chuẩn y DaiABank sẽ lấy ý kiến cổ đông tổ chức đại hội bất thường để bầu bổ sung.

“Thông tin này để làm rõ hơn khi các phương tiện truyền thông cho rằng, một số cổ đông lớn không tham dự đại hội với lý do chương trình nghị sự không bầu bổ sung Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát”, ông Tịnh cho biết.

Liên quan đến vấn đề hợp nhất với Ngân hàng HDBank, ông Quách Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị DaiABank nói rằng: “Cho đến thời điểm này Hội đồng Quản trị hai ngân hàng đang trong quá trình trao đổi, tìm hiểu thông tin. Việc hợp nhất sáp nhập, tái cơ cấu là rất quan trọng nên chưa thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên lần này”.

“Hội đồng Quản trị DaiABank luôn quan tâm cao nhất lợi ích cổ đông và lợi ích ngân hàng nên chúng tôi luôn thận trọng với trách nhiệm của mình. Tất cả cổ đông đều mong muốn và luôn ủng hộ DaiABank phát triển tốt, ổn định, giữ vững văn hóa ngân hàng đã được hình thành và gìn giữ trong suốt 20 năm qua”, ông Đức nói thêm.

Còn theo tìm hiểu của VnEconomy, nguyên do chính khiến đại hội sáng nay không thể tổ chức là do nhóm cổ đông mới (ứng với tỷ lệ sở hữu khoảng trên dưới 40%) đã không tham gia, mà chỉ cử người với số cổ phần nhỏ đến để “nghe ngóng”. Mặt khác, như đề cập ở trên, cũng có thể do nội dung đại hội không bầu thay đổi cơ cấu nhân sự như dự tính của họ.

Một nguồn tin của VnEconomy cho hay, việc không tham dự đại hội của nhóm cổ đông mới đó một phần thể hiện sự thiếu thiện chí của họ khi tham gia vào DaiABank. Trước đó, họ cũng đã có đề xuất thay đổi cơ cấu nhân sự quản trị, điều hành - điều chưa được đưa vào chương trình đại hội sáng nay.

“Đúng là DaiABank có kế hoạch hợp tác với các đối tác để mở rộng hoạt động, phát triển mạnh và bền vững hơn. Tuy nhiên, với những gì diễn ra thời gian qua, điều lo ngại là có sự xáo trộn nhất định về tâm lý cán bộ nhân viên khi các cổ đông mới thiếu thiện chí, và điều này có thể ảnh hưởng không tốt tới hoạt động của ngân hàng”, nguồn tin của VnEconomy nói.

Trong cơ cấu hiện tại, Công ty Tín Nghĩa đang nắm và đại diện sở hữu với tỷ lệ 35% cổ phần tại DaiABank (bao gồm đại diện cho quyền sở hữu của UBND tỉnh Đồng Nai). Được biết, các thảo luận liên quan đến khả năng chuyển nhượng dẫn đến thay đổi tỷ lệ này đã và đang diễn ra. Giá chuyển nhượng là một vấn đề, nhưng quan trọng hơn là năng lực tài chính của bên muốn nhận chuyển nhượng hiện vẫn chưa rõ ràng.