10:00 07/11/2018

VIB dành gần 270 tỷ trả cổ tức tiền mặt năm 2017

Hương Giang

VIB là một trong số ít ngân hàng nhất quán trong việc trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong nhiều năm liên tiếp với tỷ lệ từ 5 đến 9%

Cuối tháng 10/2018, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Investors Service công bố nâng mức xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) của VIB lên mức B1.
Cuối tháng 10/2018, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Investors Service công bố nâng mức xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) của VIB lên mức B1.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế (mã chứng khoán: VIB) sẽ chi gần 270 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 cho cổ đông. Nhiều năm liên tiếp, VIB nhất quán trong việc trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông của ngân hàng.

Ngày 30/10/2018, Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt cho VIB chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%, tương ứng 265,3 tỷ đồng.

Trước đó, Hội đồng Quản trị của VIB đã công bố quyết định về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/11/2018. Thời gian thanh toán cổ tức là 10/12/2018.

Phương án chia cổ tức này đã được Đại hội đồng cổ đông VIB thông qua vào cuối tháng 3/2018. VIB là một trong số ít ngân hàng nhất quán trong việc trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong nhiều năm liên tiếp với tỷ lệ từ 5 đến 9%.

Hiện VIB có hơn 564 triệu cổ phiếu đang lưu hành, sở hữu bởi hơn 5.000 cổ đông, trong đó 3.100 cổ đông là cán bộ nhân viên VIB, chiếm đến 62% tổng số cổ đông của ngân hàng.

Kết thúc tháng 10/2018, lợi nhuận trước thuế luỹ kế của VIB đạt 1.956 tỷ đồng, tăng 187% so với cùng kỳ năm trước và đạt 98% kế hoạch cả năm. Doanh thu tăng 47% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi tăng lần lượt 49% và 40%.

VIB tiếp tục trở thành một trong những ngân hàng cho vay bán lẻ lớn nhất thị trường khi dư nợ tín dụng bán lẻ đạt trên 69.000 tỷ, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2017.

Trước đó, cuối tháng 10/2018, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Investors Service công bố nâng mức xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) của VIB lên mức B1 và chỉ số đánh giá rủi ro đối tác (CRA) của VIB lên mức Ba3.

Moody's cho biết quyết định nâng bậc xếp hạng của VIB thể hiện sự ghi nhận của Moody's về các chỉ số kinh tế vĩ mô tích cực, cùng với việc cải thiện chất lượng tài sản và năng lực sinh lời của ngân hàng.