08:00 16/08/2013

VIB tiếp tục nâng cao quản trị rủi ro

Hương Giang

VIB tiếp tục đẩy mạnh quản trị rủi ro khi tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng năm 2013 lên đến 452 tỷ đồng

Ông Loic Faussier, Giám đốc Khối Quản trị rủi ro của VIB đang trình bày tham luận tại hội thảo Banking Vietnam 2013.
Ông Loic Faussier, Giám đốc Khối Quản trị rủi ro của VIB đang trình bày tham luận tại hội thảo Banking Vietnam 2013.
Trong 6 tháng đầu năm 2013, VIB tiếp tục đẩy mạnh quản trị rủi ro khi tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên đến 452 tỷ đồng so với 421 tỷ đồng đầu năm 2012.

“Với bối cảnh kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi rõ nét, công tác quản trị rủi ro và đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống vẫn được VIB đặt lên hàng đầu. Ngoài việc chú trọng vào tăng trưởng tín dụng bền vững an toàn, VIB còn tập trung cải tiến quy trình cấp tín dụng, nhằm bảo đảm an toàn và phát triển tín dụng bền vững trong thời gian tới”, ông Loic Faussier, Phó tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Khối quản trị rủi ro VIB, cho biết.

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tăng trưởng tín dụng, VIB tiếp tục đẩy mạnh hệ thống kiểm soát nội bộ theo 3 tầng bảo vệ (đơn vị kinh doanh - quản trị rủi ro – kiểm toán nội bộ), song song đó, nâng cao quy trình quản trị rủi ro và áp dụng công nghệ quản trị rủi ro được chuyển giao từ phía cổ đông chiến lược CBA - top ngân hàng an toàn trên thế giới.

Tuy nhiên, một bài toán đặt ra, khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng cao, điều này đồng nghĩa với việc lợi nhuận bị ảnh hưởng. “Việc VIB tăng trích lập dự phòng rủi ro trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn như vừa qua là việc làm phù hợp với thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, trích lập dự phòng không phải là con số đã mất đi trong hoạt động kinh doanh, mà thể hiện ước đoán của người làm kinh doanh với môi trường kinh doanh”, đại diện Hội đồng Quản trị VIB nói.

“Từ đầu năm nay đến nay, ngoài việc chú trọng vào tăng trưởng tín dụng bền vững an toàn, VIB còn tập trung cải tiến quy trình cấp tín dụng, nhằm bảo đảm an toàn và phát triển tín dụng bền vững trong thời gian tới”, ông Loic Faussier cho biết thêm.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên cuối tháng 4 vừa qua, chiến lược nâng cao công tác quản trị rủi ro thông qua định hướng “Tăng trưởng thận trọng và phát triển bền vững” tiếp tục được đại đa số các cổ đông thông qua, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn và rủi ro.

Chiến lược này, được VIB duy trì và đẩy mạnh từ đầu năm 2012, nhằm chủ động tối thiểu hóa những ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống, giúp VIB trở thành một trong những ngân hàng an toàn hàng đầu khi chỉ số trích lập dự phòng cao (tăng gấp 10 lần so với năm 2008), tỷ lệ an toàn vốn cao, nợ có khả năng mất vốn giảm một nửa, nợ xấu luôn đảm bảo dưới mức 3%.

Việc làm này hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế và thực hiện theo đúng chủ trương của Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, về việc tăng cường trích lập quỹ rủi ro tín dụng, nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng nói chung và bản thân các ngân hàng nói riêng.
    
(Nguồn: VIB)