10:43 23/12/2008

Việt Nam có thể xuất khẩu xi măng trong hai năm tới

Đức Thọ

Lượng xi măng sản xuất trong năm 2009 có thể đạt từ 45 đến 46 triệu tấn, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước

Nhu cầu tiêu thụ xi măng năm 2009 sẽ vào khoảng 44 đến 45,5 triệu tấn, tăng từ 10 đến 11,5% so với năm 2008.
Nhu cầu tiêu thụ xi măng năm 2009 sẽ vào khoảng 44 đến 45,5 triệu tấn, tăng từ 10 đến 11,5% so với năm 2008.
Lượng xi măng sản xuất trong năm 2009 có thể đạt từ 45 đến 46 triệu tấn, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Đây là con số ước tính trong báo cáo của Bộ Xây dựng, được gửi lên Thủ tướng ngày 22/12, về tình hình sản xuất, tiêu thụ xi măng năm 2008, kế hoạch cân đối cung cầu và đề xuất các giải pháp bình ổn thị trường, kích cầu xi măng năm 2009.

Theo báo cáo này, từ đầu năm 2008, Bộ Xây dựng đã tính toán nhu cầu xi măng của cả năm 2008 khoảng 39,7 - 41 triệu tấn, tăng 11-13% so với năm 2007. Từ đầu năm 2008 đến thời điểm hiện tại, toàn ngành ước tiêu thụ đã đạt 39,9 triệu tấn.

Trên cơ sở sản lượng xi măng tiêu thụ năm 2008 này và lượng dự trữ còn lại, Bộ Xây dựng đã tính toán nhu cầu tiêu thụ xi măng năm 2009 sẽ vào khoảng 44 đến 45,5 triệu tấn, tăng từ 10 đến 11,5% so với năm 2008.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, để đạt được mức đề ra, Bộ đã tính toán đến việc hoàn thành xây lắp và đưa vào sản xuất 10 nhà máy xi măng với công suất 11,93 triệu tấn vào năm 2008. Năm 2009 dự kiến sẽ tiếp tục hoàn thành xây lắp và đưa vào sản xuất 18 dự án xi măng với tổng công suất 20,47 triệu tấn xi măng.

Như vậy, khả năng sản xuất xi măng năm 2009 sẽ đạt từ 45 đến 46 triệu tấn, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ, không còn hiện tượng thiếu về nguồn.

Đáng chú ý, theo tính toán của Bộ, đến cuối năm 2009 năng lực sản xuất xi măng trong nước hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ và sang năm 2010 khả năng sản xuất sẽ cao hơn nhu cầu tiêu thụ khoảng 5 đến 7  triệu tấn, do vậy Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, các đơn vị liên doanh và các cơ sở sản xuất xi măng lớn khác cần xúc tiến sớm việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu để đảm bảo sản xuất ổn định.