09:42 25/11/2019

Việt Nam giảm mạnh nhập khẩu xăng dầu từ hầu hết các thị trường

Duyên Duyên

Hiện, Việt Nam đang nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc, chiếm 25,6% tổng lượng và chiếm 27,2% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này.

Hầu hết các thị trường mà Việt Nam nhập khẩu xăng dầu trong 10 tháng năm 2019 đều sụt giảm.
Hầu hết các thị trường mà Việt Nam nhập khẩu xăng dầu trong 10 tháng năm 2019 đều sụt giảm.

Bảy thị trường cung cấp xăng dầu lớn nhất cho Việt Nam đều có sự sụt giảm mạnh cả về lượng và kim ngạch, kéo theo kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong 10 tháng giảm 19,8% về lượng và giảm 27,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 10/2019, Việt Nam đã nhập khẩu 1,06 triệu tấn xăng dầu, tương đương 640,25 triệu USD, tăng mạnh 78% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 9/2019.

Tuy nhiên, mức nhập khẩu mạnh trong tháng 10 vẫn không đủ giúp kim ngạch nhập khẩu xăng dầu trong cả 10 tháng năm 2019 giữ mức ngang bằng so với năm ngoái. Trái lại, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong 10 tháng qua chỉ đạt 8,01 triệu tấn, trị giá 4,88 tỷ USD, giảm 19,8% về lượng và giảm 27,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018.

Về thị trường nhập khẩu, hầu hết các thị trường mà Việt Nam nhập khẩu xăng dầu trong 10 tháng năm 2019 đều sụt giảm.

Cụ thể, Việt Nam nhập xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc, đạt 2,05 triệu tấn, trị giá 1,33 triệu USD, giảm 12,2% về lượng và giảm 22,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018.

Hiện, nhập khẩu xăng dầu từ Hàn Quốc chiếm 25,6% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của Việt Nam và chiếm 27,2% trong tổng kim ngạch.

Thị trường mà Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều thứ hai là Malaysia với 2,18 triệu tấn, trị giá 1,29 triệu USD, giảm 23,9% về lượng và giảm 28,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu mặt hàng này từ Malaysia chiếm 27% tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước.

Thị trường cung cấp xăng dầu nhiều thứ 3 cho Việt Nam là Singapore, với 1,83 triệu tấn, trị giá 1,05 tỷ USD, giảm 17% về lượng và giảm 26,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018.

Hiện, nhập khẩu xăng dầu từ Singapore chiếm gần 22,9% trong tổng lượng và chiếm 21,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam.

Điều tương tự cũng xảy ra với thị trường lớn thứ 4 là Trung Quốc. Lượng xăng dầu nhập khẩu từ thị trường này mặc dù tăng nhẹ 1,9% về lượng trong 10 tháng đầu năm nhưng lại giảm 8% kim ngạch, đạt 1,25 triệu tấn, tương đương 785,52 triệu USD.

Duy chỉ có thị trường Hồng Kông là có mức tăng trưởng mạnh, 452% về lượng và tăng 325,7% về kim ngạch, song cũng chỉ đạt 563 tấn, tương đương 0,26 triệu USD.

Bên cạnh đó, trong số tất cả các thị trường thì nhập khẩu xăng dầu từ Nga sụt giảm mạnh nhất với 67,4% về lượng và giảm 76,3% kim ngạch, đạt 21.819 tấn, tương đương 13,47 triệu USD.

Nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan cũng giảm mạnh 49,4% về lượng, giảm 54,4% kim ngạch, đạt 572.446 tấn, tương đương 355,44 triệu USD.