22:04 21/09/2018

Vietcombank được bán 10% cổ phần để tăng vốn điều lệ

Nhật Nam

Ngân hàng Nhà nước chính thức chấp thuận kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Vietcombank để tăng vốn

Nếu triển khai thành công kế hoạch này, vốn điều lệ Vietcombank sẽ tăng từ hơn 35.977 tỷ đồng lên hơn 39.575 tỷ đồng - Ảnh: Quang Phúc.
Nếu triển khai thành công kế hoạch này, vốn điều lệ Vietcombank sẽ tăng từ hơn 35.977 tỷ đồng lên hơn 39.575 tỷ đồng - Ảnh: Quang Phúc.

Ngày 19/9/2018, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 7105/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc Vietcombank thực hiện tăng vốn điều lệ từ hơn 35.977 tỷ đồng lên hơn 39.575 tỷ đồng (tương ứng phát hành thêm tỷ lệ 10%) theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cụ thể, đại hội đồng cổ đông cuối tháng 4/2017 của Vietcombank đã thông qua và Hội đồng Quản trị Vietcombank đã phê duyệt tại nghị quyết hồi tháng 2/2018 phương án tăng vốn điều lệ qua phát hành riêng lẻ với tỷ lệ nói trên.

Tại đại hội đồng cổ đông cuối tháng 4/2018, đại diện lãnh đạo Vietcombank cũng đã trả lời cổ đồng về kế hoạch trên, cho biết nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã tìm hiểu và quan tâm để đợt chào bán cổ phiếu của ngân hàng, cũng như dự kiến có thể hoàn tất kế hoạch trong năm 2018.

Tuy nhiên, đến nay, văn bản chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước mới là chuyển động mới được công bố trong kế hoạch này cho đến nay.

Ở văn bản trên, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Vietcombank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, Vietcombank trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu đại hội đồng cổ đông Vietcombank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.